22 maart 2024

CDA Brabant dringt aan op actie voor verbetering van verkeersveiligheid

Het CDA Brabant maakt zich ernstig zorgen over de toename van verkeersslachtoffers in onze provincie. Met gemiddeld 42 gewonden per dag en één op de vijf landelijke verkeersdoden die in Brabant vallen, vinden wij dat er dringend actie moet worden ondernomen. 

Burgerlid Noah Brok benadrukt het belang van persoonlijke en gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om verkeersveiligheid. "We moeten allemaal ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de wegen veiliger worden voor iedereen". Het CDA pleit voor een tweeledige aanpak, waarbij bewustwording wordt gecombineerd met handhaving. "We moeten mensen beter informeren over de gevaren in het verkeer, maar ook strenger optreden tegen overtredingen," aldus Brok. "Meer snelheidscontroles, alcohol- en drugscontroles bij evenementen en handhaving op het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur zijn essentieel."

Een ander belangrijk punt dat het CDA naar voren brengt, is het herintroduceren van nachtbussen. "Veel jongeren rijden nu zelf naar huis na het stappen, omdat er geen nachtbussen meer zijn," zegt Brok. "Dit is gevaarlijk en moet veranderen. Het terugbrengen van nachtbussen is geen kwestie van personeelstekort, maar van politieke keuzes maken." Daarnaast pleit het CDA voor maatregelen om de drukte op de weg te verminderen, met name door te investeren in beter openbaar vervoer in kleine dorpen. Een bereikbare regio met een goede dienstregeling kan inwoners stimuleren om vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

Daarnaast benadrukt het CDA de noodzaak van investeringen in veiligere infrastructuur. "Samen met gemeenten moeten we werken aan het verbeteren van wegen, fietspaden en oversteekplaatsen. De Rijksoverheid heeft €500 miljoen beschikbaar gesteld om de verkeersveiligheid op provinciale en gemeentelijke wegen te verbeteren. Het Rijk besteedt dit geld in verschillende tranches. Het CDA roept het college op om, in samenwerking met gemeenten voor onveilige verkeerssituaties een aanvraag in te dienen." De Gedeputeerde heeft aangegeven deze rijksmiddelen te zullen gaan inzetten en de gemeenten zal ondersteunen bij de aanvraag hiervan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.