23 april 2021

CDA Brabant: Iedereen verdient een toekomst zonder schulden

De coronacrisis hakt er heel hard in bij veel mensen. De zorgen om de financiën zijn groot. Ruim een derde van alle Nederlandse huishoudens verwacht dat zij de komende tijd moeilijk rond zullen kunnen komen. Bijna 30 procent van alle ondervraagden heeft niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen. Mensen met een daadwerkelijke inkomensterugval geven aan dat zij met spaargeld en bezuinigen hun tekorten proberen op te vangen. Minder dan 10 procent denkt aan hulp van derden (zoals de gemeente of het vragen van uitstel van betaling). Dat blijkt uit cijfers van het Nibud.


In de Perspectiefnota 2022 wordt gesproken over een brede Coronaherstelbenadering. De brede herstelaanpak bevat een aantal waardevolle projectideeën, maar een aantal mensen zijn zo door corona in financieel zwaar weer beland dat de projectideeën niet de passende oplossing zijn.

Marcel Thijssen, Statenlid Financiën: "Het is zeer wenselijk dat mensen met een acute schuldhulpvraag geholpen worden en iedereen een eerlijke kans moet krijgen op het herstellen van de eigen positie. Werk, een baan is de beste methode is om uit de schulden te komen en iedereen verdient een reëel perspectief op een toekomst zonder schulden."

Daarom wil het CDA dat het college van Gedeputeerde Staten in kaart brengt waar het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in de Brabantse arbeidsmarktregio’s hoog is dan wel stijgt en of er bij de Brabantse gemeenten voldoende capaciteit is om adequate schuldhulp te verlenen.

"We willen dat GS via het Actieplan arbeidsmarkt in overleg treden met de arbeidsmarktregio’s om voor de groep mensen met een schuldhulpprobleem randvoorwaarden te creëren zodat ook zij 
toegang blijven houden tot de arbeidsmarkt."

Eind september wil het CDA van de Gedeputeerde Staten een terugkoppeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.