23 april 2021

CDA Brabant wil 'brede welvaart' indicator ook voor Brabant

Om de welvaart van mensen te meten wordt het concept bruto binnenlands product (bbp) per hoofd vaak gebruikt. Economische groei is echter niet het enige wat de welvaart van
Nederlanders bepaalt. Ook aspecten als gezondheid, inkomen, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk zijn hiervoor belangrijk. Deze aspecten komen echter onvoldoende aan bod binnen het bbp.
Daarom hebben de Universiteit Utrecht en de Rabobank in 2016 de Brede Welvaartsindicator (BWI) ontwikkeld, die alle aspecten die van belang zijn voor het menselijk welbevinden meet langs elf
dimensies. De Brede Welvaartsindicator kan dienen als startpunt om de regionale knelpunten vanuit een breder perspectief aan te pakken.

Brede welvaart houdt dus rekening met alle belangrijke aspecten als welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid & milieu. De provincie Friesland heeft ‘Brede welvaart’ al een plaats gegeven in de duiding en sturing van beleid. Het CDA wil dit ook graag voor ons mooie Brabant.

Fractievoorzitter Ankie de Hoon: "Wij zouden graag willen dat het college van Gedeputeerde Staten onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn voor Noord-Brabant om ook gebruik te gaan 
maken van het begrip ‘Brede welvaart’ om beleid beter te duiden en te sturen. En welke instrumenten en indicatoren er nodig zijn om Brede Welvaart in Noord-Brabant als sturings- en duidingsinstrument voor ons als beleid in te zetten."

Het CDA hoopt dat Provinciale Staten daarover uiterlijk voor de begroting 2023 antwoorden op kan geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.