26 maart 2021

CDA Brabant wil meer geld voor Impulsgelden

Het CDA in Brabant maakt zich graag hard voor een goed en sterk kunst- en cultuurbeleid. Een manier om dit te realiseren is door middel van zogeheten impulsgelden. Dit is een goed en effectief instrument om de culturele sector in Brabant te versterken. Voor de jaren 2021 en 2022 is er slechts € 1,1 mln. per jaar hiervoor beschikbaar. Te weinig en daarom pleit onze partij voor een hoger budget. Maar wat zijn Impulsgelden en waarom is meer geld zo belangrijk? 

Impulsgelden, de naam zegt het eigenlijk al, is geld bedoeld voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Zij komen dus in aanmerking voor subsidie van de provincie. Makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het versterken van de positie van de culturele sector in het maatschappelijk krachtenveld. 

Voorwaarden

Om als kunst of cultuurinstelling hiervoor in aanmerking te komen moet worden voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit zijn onder andere:

  • waarborging van de artistieke kwaliteit binnen het project;
  • het project beschrijft de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is toekomstbestendig op bedrijfseconomisch dan wel maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect.

Statenlid Marcel Deryckere: "De gevolgen van de coronacrisis zorgen voor onzekerheid over de omvang van de behoefte aan Impulsgelden in de culturele sector. Impulsgelden kunnen potentieel een instrument zijn voor snel en sterk herstel van de cultuursector. De Brabantse culturele sector heeft de afgelopen jaren mede dankzij provinciale regelingen een flinke stap in professionalisering, kwaliteit en kwantiteit van aanbod kunnen zetten. Deze ontwikkelingen moeten we koesteren en doorzetten! Daarom wil het CDA dat het budget van € 1,1 mln. per jaar wordt verhoogd tot maximaal € 2,4 mln. per jaar voor 2021 en 2022."

Daarom wil het CDA dat het budget van € 1,1 mln. per jaar wordt verhoogd tot maximaal € 2,4 mln. per jaar voor 2021 en 2022. "Dit geld zou kunnen komen uit de nog resterende Bestuursakkoordmiddelen", aldus Derijckere.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.