08 april 2024

CDA Brabant wil snel meer woningen en betere busverbindingen richting de kleinere dorpen

De provincie moet aan de slag met het bouwen van woningen in kleine kernen zodat dorpsbewoners die op zoek zijn naar een huis in hun eigen dorpskern kunnen blijven wonen, daarvoor pleit CDA-fractievoorzitter Ronnie Buiks in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Dit moet volgens het CDA nu versneld opgepakt gaan worden. De fractie ontvangt teveel signalen van Brabanders die graag in hun dorp zouden willen blijven wonen maar dit vaak niet kunnen. Dit terwijl er bij kleine dorpen een behoefte is om te bouwen. Dit is voor het CDA ook belangrijk om deze kernen levendig te houden. Het is volgens het CDA niet uit te leggen dat mensen die willen blijven wonen in deze dorpen geen huis kunnen vinden.

Wonen in je eigen kern
De provincie moet volgens Buiks druk gaan zetten om de woningbouw te versnellen in de dorpen. Daarnaast wil het CDA dat de provincie ambtelijke ondersteuning gaat geven aan gemeenten welke te weinig capaciteit hebben om het “straatje er bij” in kleinere dorpen te realiseren. Door de herindelingen kiest een gemeente vaak in het grootste dorp te gaan bouwen. Dit omdat voor een groot bouwproject net zo veel ambtenaren uren nodig zijn dan voor het kleinere project in het kleinere dorp. Dit kan niet de afweging zijn volgens het CDA. Ook wil het CDA dat de provincie duidelijk aan gaat geven waar men wel en niet woningbouw gaat toestaan. Hierdoor kunnen trajecten versneld worden en hoeft er per project geen goedkeuring gegeven te worden door de provincie. Het voorstel van het CDA werd bijna unaniem overgenomen door de Brabantse Provinciale Staten. Daarmee is een grote stap gezet in de ontwikkeling van woningbouw in de kleine kernen. Het voorstel vanuit het CDA is om daarnaast ook subsidie te gaan verstrekken aan CPO initiatieven vanuit het dorp. Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep burgers samen hun woningen of zelfs een hele woonwijk. Dit kan op eigen initiatief, maar kan ook op initiatief van een gemeente of een andere grondeigenaar.

Bereikbare kleine kernen
Daarnaast heeft het CDA ook een voorstel ingediend om de busverbindingen van en naar kleinere dorpen te verbeteren. Nu rijden er te vaak geen of te weinig bussen meer naar de kleinere dorpen. Dit is vooral voor de schoolgaande jeugd en de oudere inwoners een probleem. De bereikbaarheid van een klein dorp is een voorziening die volgens het CDA noodzakelijk om andere voorzieningen in het dorp in stand te houden. De fractie van het CDA Brabant wilde voor het ov in kleine kernen middels een motie ruim €8 miljoen vrijmaken uit de beschikbare gestelde gelden vanuit het Rijk. Vanwege de coalitie van VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP heeft dit voorstel het net niet gehaald. Hier waren 24 stemmen voor en 25 tegen. Het CDA Brabant heeft aangegeven hier mee terug te gaan komen in een volgende vergadering van Provinciale staten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.