15 september 2023

CDA Stelt Belangrijke Vragen Over Agrarische Vergunningen

Noord-Brabant, 15 september 2023 - Tanja van de Ven-Vogels, lid van de CDA-fractie in Noord-Brabant, heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten met betrekking tot agrarische vergunningen en stalaanpassingen in de provincie. De vragen zijn gericht op de recente ontwikkelingen en beleidsbeslissingen met betrekking tot de landbouwsector en hebben betrekking op verschillende aspecten van de vergunningsprocedure en kosten voor veehouders. Het CDA vraagt hiermee om meer duidelijkheid voor agrarische ondernemers in Noord-Brabant. 

Allereerst heeft van de Ven-Vogels gevraagd of uitstel van de stallendeadline geldt voor alle sectoren of alleen voor melkvee- en kalverhouders, ongeacht het type stalsysteem.Ook wil ze weten of op dit moment vergunningen worden verleend aan agrarische ondernemers en zo niet, waarom niet en wanneer dit wel wordt verwacht. Als er vergunningen worden verleend, wil ze weten aan welke agrarische ondernemers deze worden verleend. De veehouders worden verder geconfronteerd met het on-hold zetten van vergunningaanvragen. Van de Ven-Vogels vraagt hoe veehouders kunnen voldoen aan verplichte stalaanpassingen als er geen vergunningverlening plaatsvindt voor de gestelde deadline van 1 juli 2024.

Tanja vraagt of het eerlijk is ten opzichte van veehouders als ze niet kunnen voldoen aan de verplichte stalaanpassingen en wat het College van plan is te doen als dit niet het geval is. Verder wijst ze op extra stappen die moeten worden genomen voor WNB-toestemmingsverlening met betrekking tot emissiearme stalsystemen. Ze vraagt hoe veehouders tijdig kunnen voldoen aan vergunningaanvragen en stalaanpassingen, gezien de aangekondigde handreiking na 1 oktober.

Ze benadrukt dat veehouders sinds 2017 aanzienlijke kosten hebben gemaakt door vervroegde stallendeadlines. Ze vraagt of dit als bedrijfsrisico kan worden beschouwd. Tot slot, wil ze weten hoe het College van plan is veehouders in Brabant te compenseren voor de kosten die ze hebben gemaakt als gevolg van beleidsmaatregelen.Het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant zal naar verwachting deze vragen snel behandelen. Dit is een kritische periode voor agrarische ondernemers, en het beleid zal een grote invloed hebben op hun bedrijfsvoering en financiën. Wat het CDA betreft komt er snel meer duidelijkheid rondom deze vragen om perspectief te kunnen bieden aan de Brabantse boeren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.