12 november 2021

CDA: Verlies behoefte (nieuwe) woningen in kleine kernen niet uit het oog

Woningbouw is de basis voor leefbaarheid. Op dit moment wordt er binnen het programma Ruimte en Wonen gewerkt aan het beleidskader Leefomgeving. Voor woningbouw in kleine kernen bestaat er echter geen specifieke uitvoeringsagenda. Het CDA wil dat hier verandering in komt en dient daarom de motie Balans tussen grote steden en kleine kernen in.

Woningbouw in grote steden (G5 en M7) wordt onder andere gerealiseerd via de uitvoeringsagenda bestuursopdracht 'Terugdringen woningtekort'. "Ook in dorpen en kleine kernen is grote behoefte aan woningen en de behoefte aan (nieuwe) woningen in dorpen en kleine kernen mag niet uit het oog worden verloren."stellen De Heer en Thijssen.

Het CDA wil dat het college van Gedeputeerde Staten in het op te stellen beleidskader Leefomgeving zorgt voor een balans tussen woningbouw in grote steden en woningbouw in dorpen en kleine kernen. De motie wordt ingediend namens het CDA en de partijen GroenLinks en Christenunie-SGP.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.