12 november 2021

CDA wil snellere procedure Flora- en Faunawet om vertraging woningbouw te voorkomen

Heel veel Brabanders genieten volop van de natuur in onze mooie provincie. Lekker wandelen door natuurgebieden, talloze foto's maken van de vele dieren die Brabant rijk is. Het CDA is daarom erg blij dat er aanvragen worden gedaan ter bescherming van onze Flora- en Fauna. Alleen zouden de procedures wel wat sneller mogen verlopen om de vertraging van woningbouw tegen te gaan.

De ontheffingsaanvragen soortbescherming ten opzichte van 2017 zijn meer dan verdubbeld. Dit geleid heeft tot achterstanden in de uitvoerig waardoor de doorlooptijden van WNBvergunningaanvragen zijn opgelopen. Ook zullen er nog meer aanvragen komen en kosten  de ontheffingen waar het gaat over de toepassing van de Flora- en Faunawet veel tijd. Dit legt een grote druk op de uitvoering van woningbouwprojecten en maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw en scholenbouw, buurthuizen enz. 

Kees de Heer en Jurgen Stoop hebben namens het CDA Brabant een motie gemaakt waarin zij Gedeputeerde Staten opdragen te kijken naar mogelijkheden om processen en procedures waar het gaat om toepassingen van de Flora- en Faunawet, te versnellen om vertragingen van onder andere woningbouw zoveel mogelijk te voorkomen. Zonder dat dit natuurlijk ten koste gaat van de zorgvuldigheid en besluitvorming van de procedure. Door toezegging van gedeputeerde Elies Lemkes (CDA) is de motie aangehouden en niet ingetrokken. Lemkes heeft namelijk al toezegging is dat ze het gaat bewaken en partijen vooral gaat ondersteunen om de kwaliteit van de aanvragen te verbeteren zodat aanvragen sneller in behandeling kan worden genomen. Nu zijn veel aanvragen vaak niet compleet en dat kost tijd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.