17 december 2021

Jürgen Stoop: 'Blij dat gesprekken met eigenaren doorgaan ondanks onteigeningsprocedure'

Vandaag zijn in de Staten twee voorstellen besproken om een onteigeningsprocedure te kunnen starten om over de gronden te kunnen beschikken die nodig zijn om maatregelen te kunnen nemen om onder andere verdroging in twee Natura 2000 gebieden tegen te kunnen gaan. Het gaat om gronden rond de Tongelreep en het Ulvenhoutse Bos. Het CDA vindt onteigening echt een laatste redmiddel. Daarom hebben we ook twee weken geleden ingestemd met een motie om heel terughoudend om te gaan met onteigening 201 en te zoeken naar alternatieven.

Statenlid Jürgen Stoop heeft namens de CDA-fractie aan de gedeputeerde gevraagd te onderbouwen of echt alles is gedaan om onteigening te voorkomen en wilde weten waarom nog geen overeenstemming is bereikt. Afhankelijk van het antwoord van de gedeputeerde zou de CDA-fractie instemmen met de voorstellen.

Gedeputeerde Hagar Roijackers gaf aan dat deze onteigeningsprocedures het sluitstuk zijn van de procedure rondom de Provinciale Inpassingsplannen Tongelreep en Ulvenhoutse Bos en dat de onteigeningsprocedure weliswaar wordt ingezet, maar dat hiermee nog 1,5 jaar de tijd is om met de eigenaren overeenstemming te bereiken. Ze heeft heel goed uitgelegd dat met twee eigenaren nog steeds onderhandelingen gaande zijn, maar dat de gewenste oplossingen complex zijn en wat meer tijd nodig hebben. Dit ligt niet aan de provincie of de eigenaars, maar aan andere actoren.

Dit antwoord was voor de CDA-fractie voldoende om in te kunnen stemmen met de beide voorstellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.