12 november 2021

'Mobiliteit is geen doel, maar middel om Brabant aantrekkelijker te maken'

Om Brabant mooi en leefbaar te houden en zelf mooier en leefbaarder te maken is mobiliteit enorm belangrijk. Of het nu om goede (buurt)bus of treinverbingen gaat of om de kwaliteit van het spoor- en wegennetwerk: mobiliteit vergroot het welzijn van mensen.

Het beleidskader Mobiliteit geeft een heldere richting aan de programmering van projecten. In de begroting 2022 worden diverse doelstellingen en indicatoren opgenomen en Gedeputeerde Staten hebben drie criteria hebben genoemd om tot een prioritering te komen van nieuwe opdrachten:

• De mate van structuurversterking (impact en effect) van het totale mobiliteitssysteem;

• De mate van uitvoeringsgereedheid en bestuurlijk commitment;

• De bijdrage aan de verkeersveiligheid en mobiliteitstransitie conform de ambities uit het beleidskader.

Coen Hendriks dient namens het CDA samen met SP, GroenLinks, PvdA en D66 Gedeputeerde Staten dat het college het derde criterium verandert in “de mate waarin een project bijdraagt aan de ambities uit het beleidskader mobiliteit: koers 2030, waaronder de ambities op ‘mobiliteit voor iedereen’ en ‘schone, stille gezonde mobiliteit’”. Want 'Mobiliteit is geen doel, maar middel om Brabant aantrekkelijker te maken', stelt het CDA.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.