26 maart 2021

Motie Impulsgelden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op  vrijdag 26 maart 2021, behandelend het Statenvoorstel 03/21 inzake ‘Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur & Sport’,

Constaterende dat:

  • De Impulsgelden volgens de evaluatie van Berenschot een goed en effectief instrument zijn om de culturele sector in Brabant te versterken;
  • Er voor de jaren 2021 en 2022 slechts € 1,1 mln. per jaar beschikbaar is voor Impulsgelden;

Overwegende dat:

  • De gevolgen van de coronacrisis zorgen voor onzekerheid over de omvang van de behoefte aan Impulsgelden in de culturele sector;
  • Impulsgelden potentieel een instrument kunnen zijn voor snel en sterk herstel van de cultuursector;
  • De Brabantse culturele sector de afgelopen jaren mede dankzij provinciale regelingen een flinke stap in professionalisering, kwaliteit en kwantiteit van aanbod heeft gezet;
  • We deze ontwikkelingen moeten koesteren en doorzetten;

Dragen Gedeputeerde Staten op om:

  • In het geval van een grotere behoefte in aanvragen voor Impulsgelden dan de voorziene € 1,1 mln. per jaar het budget voor Impulsgelden aan te vullen tot een maximum van € 2,4 mln. per jaar voor 2021 en 2022;
  • Deze extra Impulsgelden te financieren uit de nog resterende Bestuursakkoordmiddelen;

 

Marcel Deryckere                           Harold van den Broek                   Jan Frans Brouwers

CDA Brabant                                    Lokaal Brabant                                50Plus

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.