07 juli 2023

Motie - stop de vergunningenstop (stikstof)

De Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering op 7 juli 2023 te ‘s-Hertogenbosch,

 

Overwegende dat

  • De dringende oproep van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland aan de eerdere formateur Pieter Verhoeve.
  • De oproep van 7 grote steden in Brabant, waaronder Den Bosch en sinds kort ook Oss, de provincie op om snel oplossingen te vinden zodat Brabant ´van het slot´ kan.
  • Het statement van Brabant Water dat de huidige impasse een zeer ongewenste situatie is met grote maatschappelijke gevolgen.
  • Dat gesteld kan worden dat het komen tot een nieuwe coalitieakkoord nog wel enige tijd op zich laat wachten;
  • Dat geen langer uitstel kan worden geduld;
  • Dat sommige woningbouwprojecten, PAS-melders, diverse infrastructuur en nog vele ander maatschappelijke ontwikkelingen niet langer kunnen wachten.

 

Het college van gedeputeerde staten te verzoeken

    • Gezien de urgentie per onmiddellijk werk te maken van het opheffen van de generieke WNB vergunningen stop;
  • Gelijk aan diverse andere provincies meer maatwerk toe te passen bij vergunningverlening via passende beoordelingen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

CDA Brabant

Ronnie Buiks
 

Deze motie is mede ingediend door; Ja21, CU/SGP

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.