03 februari 2023

Risico en Rendement gaan hand in hand.

Ezra Leeger over nieuwe BV Fellenoord:

‘Risico en rendement gaan hand in hand’

Het CDA stemt vandaag in met de bemoeienis van de provincie Noord-Brabant bij de ontwikkeling van Eindhovense wijk Fellenoord. “We erkennen dat er risico’s zijn”, zegt Ezra Leeger, CDA Statenlid.

Gedeputeerde Staten willen een bv oprichten waarvan de gemeente Eindhoven en de provincie elk voor 50% aandeelhouder zijn. Het bedrijf neemt de ontwikkeling van het stadsdeel ter hand. In een periode van twintig jaar wordt gewerkt aan een wijk waar wonen, werken, verblijven en groen hand in hand gaan.

Met de instemming gaat het CDA niet over één nacht ijs. “We stonden in eerste instantie niet te juichen bij de oprichting van een bv”, bekent Ezra Leeger. “Overheden moeten wat ons betreft niet te veel ‘ondernemertje spelen’. Feit is echter dat het in dit geval de meest pragmatische keuze is.”

De provincie stelt de bv € 16 miljoen beschikbaar. Ezra Leeger erkent dat zo’n investering niet zonder risico’s is. “Daartegenover staat een verwacht rendement. Maar dat is niet de reden dat we ja zeggen. De reden is dat we geloven in de ontwikkelvisie. Neem alleen al de voorgenomen bouw van maar liefst 7.000 woningen, waarvan een groot deel uit sociale huur bestaat. En dan zijn er nog de klimaatopgave, het verbeteren van de verblijfskwaliteit van het gebied en het herstel van het groen en De Dommel.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.