26 juli 2022

Strenge voorwaarden aan Eindhoven Airport voor realisatie verbeterde terminal!

CDA Noord-Brabant: nieuwe hal mag niet leiden tot meer uitstoot!

De bouw van een nieuwe terminal op Eindhoven Airport dient hand in hand te gaan met een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming. Dat stelt CDA Noord-Brabant naar aanleiding van een lening die de luchthaven van de Provincie Noord-Brabant ontvangt.

Het gaat om een krediet van € 55 miljoen. Een meerderheid van Provinciale Staten, waaronder het CDA, stemde daar afgelopen vrijdag mee in.

Geen groei

De bouw van de terminal is onderdeel vaan een breder plan om de luchthaven te vernieuwen. CDA-Statenlid Coen Hendriks stelt dat zijn fractie alleen zou instemmen met het krediet als door Gedeputeerde Staten garanties waren gegeven, waaronder de vergunning volgens de Wet Natuurbescherming: zonder vergunning geen nieuwe hal.

“Verder is het van belang dat de nieuwe hal nodig is voor het huidig aantal reizigers en dus niet voor groei”, aldus Hendriks”. “De investering mag en zal niet leiden tot meer luchtverkeer en bijbehorende extra stikstofuitstoot. Was dat wel het geval geweest, dan hadden wij het krediet afgewezen, zeker gezien de zware offers die worden gevraagd van agrariërs.”

Reductie

Het CDA-Statenlid vindt dat vanwege de strenge eisen die aan boeren worden gesteld, ook andere branches ook uitstoot moeten reduceren. “Binnen zes maanden informeert het kabinet de Tweede Kamer over de NOx-reductie door de luchthaven. Dat wordt de lakmoesproef voor het kabinetsbeleid met betrekking tot Eindhoven Airport.”

En dan is er nog het ‘Advies Van Geel’, dat voorziet in milieuwinst door vernieuwing van de vloot. “Als die vernieuwing er niet tijdig komt, dan moet de vliegintensiteit onherroepelijk omlaag”, aldus Hendriks. Hij maakt zich weinig illusies: “Het vliegverkeer gaat vast minder worden, want met de vernieuwing lijkt het vooralsnog niet op te schieten”.

Hendriks stelt dat de toezegging van de gedeputeerde moest echt veroverd worden. “Aan onze instemming met de lening zijn duidelijke garanties van de gedeputeerde aan vooraf gegaan. Stikstofreductie komt van alle sectoren en er kan pas geïnvesteerd worden in de (nieuwe) hal als de nieuwe vergunning is verstrekt. We zijn niet tegen deze verbetering, maar deze moet zijn afgestemd op het toekomstige scenario. Wij zijn consequent en dat geldt ook voor Eindhoven Airport. Gelijke monniken, gelijke kappen”

De nieuwe hal maakt het mogelijk de afhandeling van zogeheten ‘niet- Schengen reizigers’ uit te voeren binnen nieuwe, strengere wettelijke eisen op het gebied van ruimte en inrichting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.