06 november 2023

Terugblik op de Begrotingsvergadering

Op 3 november 2023 kwamen de Provinciale Staten van Noord-Brabant bijeen voor de begrotingsvergadering om de begroting voor 2024 vast te stellen. Tijdens deze vergadering diende het CDA drie moties in die elk belangrijke kwesties aankaarten die de provincie aangaan. Voor fractievoorzitter Ronnie Buiks waren het zijn allereerste politieke beschouwingen en voor het CDA Brabant de eerste begrotingsvergadering in de oppositie sinds de vorige verkiezingen. Het CDA streeft naar verstandig beheer van de provinciale portemonnee en dit hebben we dan ook meerdere keren terug laten komen. 

De eerste motie die het CDA indiende, betrof een onderzoek naar startersleningen in Brabant. Starters staan vaak voor uitdagingen bij het kopen van hun eerste huis, vooral in een tijd van stijgende huizenprijzen. Het CDA begrijpt het belang van een stevige start op de woningmarkt voor jonge Brabanders en diende daarom de motie in om een grondig onderzoek te starten naar de haalbaarheid en effectiviteit van startersleningen in de provincie. Deze motie werd met enthousiasme ontvangen en aangenomen door de Provinciale Staten, omdat het cruciaal is dat we starters in Brabant de komende tijd een steuntje in de rug geven. 

De tweede motie, die werd ingediend door het CDA, richtte zich op het terugbrengen van de nachtbus voor jongeren. Het CDA erkent het belang van veilig en toegankelijk openbaar vervoer voor jongeren, vooral 's nachts. Door de nachtbus terug te brengen, zouden jongeren op een veilige manier thuis kunnen komen na een avondje uit, wat niet alleen de veiligheid bevordert, maar ook de sociale cohesie versterkt. Veel andere partijen hadden echter andere prioriteiten en gingen niet akkoord met deze motie. 

De derde motie van het CDA richtte zich op leefbaarheid en kleine kernen. Het CDA hecht grote waarde aan het behouden van leefbare en vitale gemeenschappen in kleine kernen in Brabant. Deze gemeenschappen zijn vaak de ruggengraat van de provincie en verdienen ondersteuning om hun vitaliteit te behouden. De motie die het CDA indiende, werd breed gesteund door de Provinciale Staten en aangenomen. Door te investeren in leefbaarheid en kleine kernen draagt de provincie bij aan het behoud van de lokale identiteit, sociale samenhang en de kwaliteit van leven voor alle inwoners

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.