22 januari 2021

Update samenwerking provinciaal bestuur

Naar aanleiding van de splitsing die binnen de fractie van Forum voor Democratie is ontstaan, hebben Provinciale Staten vandaag een extra vergadering gehouden. In de Staten leefden brede zorgen over de stabiliteit van zowel coalitie als bestuur.

Brabant verdient een solide bestuur met een sterke coalitie als fundament. De opgaven waar we in onze provincie voor staan zijn groot. Van energietransitie tot stikstof en de gevolgen van de coronacrisis. Een daadkrachtige provincie is daarvoor nodig. Het bestuursakkoord biedt daarvoor wat betreft ons een stevige basis met een flinke CDA-saus.

Samenwerking alleen met partners die afspraken nakomen

Toch vonden ook wij het van groot belang om vandaag stil te staan bij de situatie die is ontstaan bij Forum voor Democratie Brabant en JA21 Brabant. Onze samenwerking staat of valt namelijk met stabiele en betrouwbare samenwerkingspartners die hun afspraken nakomen.

Ook mag het duidelijk zijn dat we als CDA de verschillende uitspraken van Thierry Baudet verwerpen!

Gedurende het debat hebben beide partners het boetekleed aangetrokken, hun keuzes toegelicht en aangegeven hoe ze de samenwerking willen voortzetten. Ze hebben op verzoek van het CDA hun steun voor zowel het Bestuursakkoord als de voor ons belangrijke Principes voor Samenwerking herbevestigd.

Het advies van rapporteurs Arbouw en Van der Velde, dat heeft geleid tot de huidige samenwerking, blijkt wat ons betreft nog steeds actueel. De rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is nog steeds verstoord. De cultuur in Provinciale Staten is nog onvoldoende verbeterd.

Wat het CDA betreft gaan we nog meer werken aan een open samenwerking met alle fracties in de Staten. Van links tot rechts. Van progressief tot conservatief. En beoordelen we plannen op hun kwaliteit en niet op hun bedenker. Vanuit onze periode in de oppositie tussen 2015 en 2019 weten we hoe belangrijk het is om gezamenlijke deze stappen te zetten.

Dat betekent dat we middels de huidige samenwerking het Bestuursakkoord blijven ondersteunen en als basis willen inzetten voor de grote opgaven waar onze provincie voor staat. We zetten onze samenwerking met VVD, FvD, JA21 en Lokaal Brabant voort maar willen nadrukkelijk bruggen bouwen en met alle partijen werken aan een mooier Brabant.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.