06 maart 2020

VVD, FvD, CDA en Lokaal Brabant vinden elkaar in principes van samenwerking

PERSBERICHT ONTLEEND AAN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

Een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen. De hand uitsteken naar iedereen die mee wil doen. Oog houden voor wat beleid voor mensen betekent. De principes van samenwerking in een nieuwe coalitie zijn door VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant vastgelegd.

In een kort document hebben de partijen 8 uitgangspunten vastgelegd die ze belangrijk vinden voor een goede samenwerking.

In de principes van samenwerking is een aantal zaken vastgelegd. Deze zijn nader uitgewerkt en krijgen een plek in een Hoofdlijnenakkoord. Het gaat om de volgende uitgangspunten:

  • Wij staan voor een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen. Iedereen is vrij om te zijn wie hij of zij is.
  • Wij laten zien wat we doen, met uitgestoken hand naar iedereen en zetten ons in voor waar we als Brabants provinciebestuur een rol hebben. Daarbij werken we goed samen met de overheid die het dichtst bij de Brabanders staat: de gemeente.
  • Wij voeren beleid dat effectief is, en ook op de lange termijn financieel houdbaar is. We stellen de kerntaken centraal.
  • Als provincie stimuleren wij initiatief en innovatie als motor van vooruitgang.
  • Wij hebben oog voor wat ons beleid voor mensen betekent.
  • We zijn actief onderdeel van Europa.
  • Wij zijn een betrouwbare partner bij de uitvoering van het Klimaatakkoord, onder voorwaarde van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak.
  • We bouwen voort op wat goed is.

Onder leiding van formateur Alfred Arbouw blijven de partijen werken aan een akkoord op hoofdlijnen. Zij verwachten dat de eerste helft van april te kunnen presenteren.

Christophe van der Maat (VVD): “We hebben de tijd genomen om deze uitgangspunten met elkaar door te nemen, en te kijken of we voldoende vertrouwen in elkaar hebben om op basis hiervan een coalitie te gaan smeden. Dat is zo, en we hopen het akkoord op hoofdlijnen ook op korte termijn af te ronden. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.