23 april 2021

CDA Brabant: 'Starters, senioren, iedereen moet een betaalbare woning krijgen!'

In 2030 zal Nederland naar verwachting 8,5 miljoen huishoudens tellen, volgens het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). Nu zijn dat er 7,9 miljoen. Volgens de huishoudensprognose komen er vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Dat meldt het CBS op basis van de huishoudensprognose 2018-2060. De redenen voor de toename van eenpersoonshuishoudens hebben te maken met onvoorziene veranderingen in het gedrag van bijvoorbeeld uit huis gaan, samenwonen en uit elkaar gaan. Er is dus een enorme behoefte aan meer woningen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in april 2021 een rapport uitgebracht, genaamd 'Wonen na de verkiezingen' waarin onderbouwd wordt dat het woningtekort onder andere wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen. In de perspectiefnota wordt gesproken over specifieke aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing voor de Brabantse woningmarkt en het bouwen in kleine kernen. Het CDA wil dat iedereen een betaalbare woning zou moeten krijgen, of je nu tot de senioren, jongeren, alleenstaanden of starters behoort.

Kees de Heer, Statenlid Energie, Organisatie en Wonen: "Wij willen dat de te bouwen woningen aansluiten bij de demografische ontwikkelingen in stad en het platteland en zo bijdraagt aan een regionale Brabantse versnellingsagenda. Voor ouderen: zij hebben behoefte aan nieuwe woonconcepten waarin zorg en wonen samenkomen. Het college komt in de perspectiefnota tot dezelfde conclusie. Daarbij concludeert het planbureau dat een regionale aanpak de meest effectieve is. In onze innovatieve provincie zou dat toch niet moeilijk moeten zijn."

Volgens het CDA kan de provincie samen met de gemeenten een grote rol spelen in het bestrijden van het woningtekort, vooral voor de senioren en starters als het gaat om betaalbaarheid. De partij wil graag dat Gedeputeerde Staten een transformatie- en/of stimuleringsfonds instelt voor versnelling van de bouw van seniorenwoningen en geclusterde woonvormen. "Ook vragen we GS te onderzoeken of via Rijksregelingen of Europese fondsen extra middelen kunnen worden verkregen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.