Buitenspelen

Wij willen alle kinderen de mogelijkheid bieden om buiten te spelen. Daarom wordt de speelruimte in woonwijken zo min mogelijk beperkt. Bewegen en samen spelen hebben immers positieve effecten op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Voldoende goed onderhouden en veilige speelveldjes vinden wij belangrijk voor het woonklimaat in een wijk. Wij zien hier ook een rol weggelegd voor inwoners zelf (helpen bij het onderhoud, schoon houden)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.