Zorg & Welzijn

Het belang van zorg en welzijn voor de gemeente stijgt de komende jaren snel, omdat we er als gemeente taken van het Rijk bij hebben gekregen: onderdelen uit de langdurige zorg (AWBZ) of de jeugdzorg. Daarnaast hebben we met een steeds grotere groep ouderen te maken, die ondersteuning nodig kunnen hebben vanuit de Wmo. Dat vraagt om slimme oplossingen, zodat we mensen blijven ondersteunen, maar tegelijkertijd het betaalbaar houden.

Voorop staat, dat mensen door de jaren heen steeds naar de overheid hebben gekeken, als er een probleem was bij werkeloosheid, schulden of de gezondheid. De kosten voor de zorg zijn daardoor fors gestegen. Het CDA wil deze trend keren door te kijken wat mensen zelf nog kunnen doen of met hulp van anderen. Op die manier dalen de kosten en blijft er zorg en ondersteuning beschikbaar voor mensen, die er noodgedwongen een beroep op moeten doen.

Als CDA Asten vragen wij ook aandacht voor preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Wij willen inwoners stimuleren om na te denken over gezond leven, zich te blijven ontwikkelen en bij te leren. Als mensen actief deelnemen aan de maatschappij, dan zijn er meer contacten onderling en kunnen we de zorg en ondersteuning voor een groot gedeelte zelf opvangen. De gemeente is er om mensen hierin tegemoet te komen door te investeren in bijvoorbeeld ontmoetingsplekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.