Drank en drugs

Drankgebruik jongeren

Het gebruik van alcohol onder jongeren in onze gemeente is relatief hoog. Het CDA is geen voorstander van het verbieden van zaken, noch van een zeer harde aanpak. Juist dan zien jongeren zich uitgedaagd om tot gebruik over te gaan. Wij kiezen voor een aanpak, waarbij wij hen serieus nemen en zelf verantwoordelijkheid laten dragen (in combinatie met hun ouders). Dit betekent investeren in voorlichting en in samenspraak met scholen aansluiten op acties vanuit de horeca.

Maatregelen tegengaan drankgebruik

Wel is het CDA voor het verbieden van een happy hour in de Astense horeca en het verhogen van de leeftijdgrens voor het gebruik van alcohol van 16 naar 18 jaar. Drankketen komen ook in ons dorp voor. Wij zijn daar geen voorstander van, maar het is allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders. Zij moeten toezien op een goede gang van zaken in deze drankhokken. De gemeente dient wel in te grijpen, als de veiligheid in gevaar is of he drankhok voor overlast zorgt. Handhaving moet dan direct plaatsvinden.

Voor drugs is geen plaats

Het CDA is tegenstander van elke vorm van drugsgebruik c.q. het verkoop van softdrugs. Onze partij wil geen coffeeshop of smartshop in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.