Gemeentelijke samenwerking

De verantwoordelijkheden van de gemeente Asten nemen toe. Naast onze huidige taken krijgen we te maken met de langdurige zorg (AWBZ), jeugdzorg en onderdelen van de arbeidsmarkt (participatiewet). Bovendien zien wij ons geconfronteerd met bezuinigingen en minder inkomsten. Zo heeft het Rijk bijvoorbeeld besloten om gemeenten te korten op het Gemeentefonds. Dat is geld vanuit het Rijk voor gemeenten en tegelijkertijd de voornaamste inkomstenbron voor een gemeente. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het CDA Asten van mening dat we slim moeten samenwerken met onze buurgemeenten.

Uitgangssituatie Asten, slim samenwerken

In het kort: Asten heeft het goed voor elkaar. Het voorzieningenniveau is hoog, het is prettig wonen in ons dorp en de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten laag. Dat willen we graag zo houden. Als dat kan door slim samen te werken met andere gemeenten, dan doen wij dat liever, dan verenigingen (verder) korten op subsidies, het verhogen van de OZB of de wegen en het groen laten versloffen.

Ambtelijk en niet bestuurlijk

Als het over samenwerking gaat, dan hoor je soms de vraag: blijft Asten wel zelfstandig? Voor het CDA Asten is daar een duidelijk antwoord op te geven: ja! Wij willen ambtelijk samenwerken, omdat we daarmee geld kunnen besparen. Onderzoek wijst uit dat bestuurlijk samenwerken vaak juist meer geld kost, omdat de gemeentelijke organisatie groter en logger wordt. Asten laat zien dat het prima in staat is om zelfstandig te zijn. We staren ons niet blind op de eigen gemeente, maar kijken eerst wat we zelf kunnen oplossen. Als blijkt dat samenwerking geld oplevert en betere dienstverlening voor onze inwoners, dan werken we echter graag samen met andere gemeenten.

Visie CDA Asten

Ja, ambtelijk samenwerken. Nee, niet bestuurlijk.

Samenwerking met andere gemeenten heeft voor ons twee doelen: minder kosten en betere dienstverlening voor onze inwoners;

Slim samenwerken is in onze optiek, zo dicht mogelijk bij onze burger. Dus eerst samen met Someren, dan in Peelland (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) en vervolgens op het niveau van de SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven met 21 gemeenten);

Kortom, slim samenwerken voor een sterk en zelfstandig Asten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.