23: Frans Wouters

Overloon

Mij motivatie is gelegen in het feit dat ik wil staan voor een regionale spreiding van kandidaten. Het Land van Cuijk is zo’n regio. Daarnaast breng ik mijn ervaring in de gemeentelijke politiek en het CDA Brabant mee. Ook een stem te willen zijn voor de cda-senioren. Dus de onderwerpen die zowel de regio, de senioren en het algemeen belang dienen.  Reden genoeg om uw stem te vertolken in de Provinciale Staten van Noord Brabant.

Mijn persoonlijke speerpunten die ik mee zou willen nemen naar ’s-Hertogenbosch zijn o.a.:

  1. De leefbaarheid in de provincie wordt mede bepaald door de leefbaarheid in de kleine Brabantse kernen. Kleine kernen in relatie zien tot de stedelijke gebieden heeft effect op de leefbaarheid.
  2. De inzet van en het honoreren van de creativiteit van mensen door niet alles in een keurslijf op te leggen, maar door te luisteren en maatwerk te leveren. Vaak gaat het gebruik van het ‘boerenverstand’ boven het maken van starre regels en voorschriften.
  3. Stimuleren van toerisme. Ons eigen Land van Cuijk, als onderdeel van de provincie, is een parel voor het toerisme en strategisch gelegen aan de grens van Duitsland; we kunnen een economische impuls goed gebruiken en daar past Den Bosch heel goed in.
  4. Brabant blijft Brabant . Andere partijen pleiten voor schaalvergroting en mogelijk opheffing van provincies. Met ons CDA ben ik het grondig eens dat de omvang van onze provincie een goede is.
  5. Communicatie is en  blijft het sleutelwoord. En dat is van krant/folders, luisterses

sies tot het gebruik van lokale en regionale omroepen en het gebruik van alle sociale media.

  1. Door mijn leeftijd, 69 jaar, en mijn werkervaring in de zorgsector zullen mijn oren gespitst zijn bij de items die te maken hebben met de senioren én de zorg.
  2. Zorgen, wonen, werken en welzijn moeten in de provincie die aandacht krijgen om het welzijn van alle burgers op een niveau te brengen dat men zich herkent in het beleid.

Met een vriendelijke groet,

F.G.C.Wouters.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.