Holke Flapper

Voorzitter

                                                                                                                                    

Mijn naam is Holke Flapper ik ben 78 jaar en als 52 jaar getrouwd met RoseMarie.
We wonen in Brandevoort, een prachtige nieuwe wijk in Helmond.

Sinds april 2022 ben ik voorzitter van het CDA Seniorenetwerk Brabant.
Ik heb de functie overgenomen van Theo Kloet met de bedoeling om samen met u meer aandacht te vestigen op de positie en belangen van Senioren. Een aantal terreinen hebben daarbij onze bijzondere belangstelling en wel: Inkomen (Pensioenen) Huisvesting, Zorg, Mobiliteit en Veiligheid. We willen hierbij gebruik maken van bestaande kennis om niet weer het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Mocht u op een van deze gebieden kennis en ervaring hebben, dan houden we ons aanbevolen nader van u te mogen vernemen.

Samen met collega’s in de andere provincies overleggen we over wat we kunnen doen om de positie van de senioren die plaats te geven die ze verdient.
Vroeger hadden volkeren een ‘Raad van wijze Oudsten’ maar in de afgelopen decennia heeft men gemeend de kennis en ervaring van onze generatie te laten voor wat die is en te streven naar meer efficiency. En zo heeft de generatie na ons in veel gevallen het stuur in handen.
Dit heeft geleid tot een zakelijkere aanpak waarbij de menselijke maat in veel gevallen buiten beeld is geraakt.

Wij zijn van mening dat onze doelgroep een waardevolle bijdrage leveren en kunnen leveren aan onze maatschappij door hun kennis en ervaring te delen in bedrijven, besturen en verenigingen. Zeker is dat de politiek hierbij niet moet worden overgeslagen, integendeel we moeten erop toezien dat empathie en de menselijke maat meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Daarbij moet worden bedacht dat het een goed gevoel geeft als er een beroep gedaan wordt op je kennis en ervaring.

Aan u allen wil ik de oproep doen om, waar mogelijk, actief een positieve bijdrage te leveren aan de politieke discussie binnen het CDA en op die manier de partij weer naar het midden van de samenleving te brengen. Opbouwende kritiek is nodig voor de kwaliteit van de besluitvorming en wordt zeker gewaardeerd.

Tot slot nog het volgende .We beschikken als CDA Senioren over een eigen landelijke nieuwsbrief met de naam Cordaad. Deze nieuwsbrief kunt u ontvangen door op onderstaande link te klikken.

https://cda.nl/senioren/cordaad             

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.