Historie

Het CDA had in 2010 in het congres van 2 oktober het vermogen met nieuwe openheid en transparantie partij democratie zichtbaar te maken.

Belangrijk is vertrouwen en eenheid te hervinden en te versterken in de partij, en belangrijk is vertrouwen te hervinden in de christendemocratie in de samenleving. De tijd staat niet stil en de samenleving staat niet stil.

Het initiatief “Hertalen en nieuw Appèl” wilde van meet af aan een bijdrage leveren aan de christendemocratie in Nederland. Onder hertalen verstaan we: de CDA-uitgangspunten in lijn brengen met de taal van deze tijd.
Onder nieuw appèl werd verstaan het opnieuw gezamenlijke betekenis toekennen aan begrippen als rentmeesterschap, gerechtigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en menselijke waardigheid. Deze christendemocratische kernbegrippen vragen aanhoudend om nieuwe sprekende verhalen en herkenbare voorbeelden.
Vanaf medio 2011 is de naam gewijzigd in Praktische Politieke Philosophie, ofwel PPP.
In 2017 ontstond opnieuw discussie tussen leden onderling over de beperkte impact hetgeen resulteerde in een ‘quo vadis’ discussie. Hieruit kwam een nieuwe identiteit naar voren die vanaf dat moment geldt als het mission statement.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.