De toekomst van ’s-Hertogenbosch gaat ons allemaal aan

 

We willen een stad waar het voor iedereen fijn wonen is in een duurzame, groene en veilige omgeving.

Waar alle inwoners kunnen meedoen, met respect en aandacht voor elkaar. Waar we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar.

Een stad om je in thuis te voelen. Aan dit ’s-Hertogenbosch bouwen we samen.

Via deze links kunt u lezen wat onze plannen zijn per thema, voor uw buurt en kunt u ons programma downloaden!

 

 

 

Samen aan de slag met het:

Realiseren van +15.000 woningen

Nieuwbouw, gratis woningen splitsen, tijdelijke woningen en opkoop van woningen door beleggers voorkomen.

Zorgen voor elkaar

Eenzaamheid aanpakken, de wachtlijsten in de zorg tegengaan en zorgen dat iedereen kan meedoen.

Investeren in duurzaamheid

Meer zonnepanelen, versneld isoleren van school- en clubgebouwen en 1.000 extra elektrische laadpunten voor auto en fiets.

Steunen van vrijwilligers en verenigingen

Goed onderhoud van accommodaties, een maatschappelijke parkeervergunning voor vrijwilligers en vereenvoudigen van regels.

Aanpakken van drugsoverlast

Verbod op lachgas, aanpak ondermijning en minder coffeeshops zeker in de buurt van scholen.

Alle talenten laten tellen

Schoolzwemmen en de muziekschool terugbrengen en voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien.

Vergroten van de leefbaarheid in de buurten

Meer groen, investeren in verkeersveiligheid en extra wijkagenten.

Inzetten op normen en waarden

Meer aandacht voor respect en aanpakken van geweld tegen hulpverleners.

 

 

Drie grote ambities

Fijne woongemeente

Fijn, veilig en gezond wonen en leven in uw buurt, wijk of dorp, dat is voor het CDA van groot belang. In uw woonomgeving heeft u buren en vrienden, doet u boodschappen, gaan uw kinderen naar school en gaat u sporten en naar uw vereniging en kerk. Uw buurt is een samenleving op zich en daar moet u zich thuisvoelen. Daarom moet ‘s-Hertogenbosch een fijne woongemeente zijn; de fijnste woongemeente van Brabant. Een fijne woongemeente is een gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar, goed bereikbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. De menselijke maat staat centraal en WIJ is belangrijker dan ik.

Daarom zet het CDA in op:

 • Het aanpakken van de woningcrisis
 • Het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in dorpen en wijken
 • Het versterken van het samen leven in dorpen en wijken

Brede welvaart, een gemeente in balans

Ontwikkeling van welvaart staat voor het CDA voorop. Welvaart in de meest brede zin wel te verstaan; economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk. Alleen dan is onze gemeente in balans. Dus niet slechts oog voor materiële welvaart, economische ontwikkeling en de korte termijn, maar voor alles wat we met elkaar van waarde vinden: een gezonde gemeenschap, goed en veilig onderwijs, talentontwikkeling en een rijk cultureel aanbod. Ook werken we aan een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. En met aandacht voor duurzaamheid, werkgelegenheid en educatie.

Daarom zet het CDA in op:

 • Een gezonde samenleving, met zorg voor elkaar
 • Werkgelegenheid en een eerlijke economie
 • Rentmeesterschap: oog voor duurzaamheid en klimaatadaptatie
 • Talentontwikkeling en onderwijs
 • Een goede basis: familie en gezin
 • Cultuur, erfgoed en sport

Sterke gemeente

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving en is er op de eerste plaats voor haar inwoners en ondernemers. Hier is een sterke en zelfbewuste gemeente voor nodig. Een betrouwbare overheid die duidelijke grenzen stelt en mensen zekerheid geeft. De gemeente is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers krijgen actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Om iets voor elkaar te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere overheden en pakken we de (financiële) kansen die regionaal en (inter)nationaal geboden worden.

Daarom zet het CDA in op:

 • Een dienstbare en betrouwbare overheid
 • Een financieel gezonde gemeente

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.