De toekomst van ’s-Hertogenbosch gaat ons allemaal aan. We willen een stad waar het voor iedereen fijn wonen is in een duurzame, groene en veilige omgeving. Waar alle inwoners kunnen meedoen, met respect en aandacht voor elkaar. Waar we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Een stad om je in thuis te voelen. Aan dit ’s-Hertogenbosch bouwen we samen.

 • Realiseren van +15.000 woningen: nieuwbouw, gratis woningen splitsen, tijdelijke woningen en opkoop van woningen door beleggers voorkomen.
 • Zorgen voor elkaar: eenzaamheid aanpakken, de wachtlijsten in de zorg tegengaan en voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.
 • Investeren in duurzaamheid: meer zonnepanelen, versneld isoleren van school- en clubgebouwen en 1.000 extra elektrische laadpunten voor auto en fiets.

Samen aan de slag voor de Binnenstad:

 • Een autoluwere binnenstad met meer ruimte voor voetgangers en fietsers en behoud van parkeervoorzieningen voor bewoners.
 • Meer groen in de buurten.
 • Extra fietsenstallingen zodat fietsers en scooters niet meer overal staan.
 • Een Binnenstadsfonds om de binnenstad samen met bewoners en ondernemers mooier te maken.
 • Slimmer openbaar vervoersysteem met kleinere elektrische bussen en stadsbussen naar de binnenstadsring.

 

Wat er verder in ons verkiezingsprogramma staat voor de Binnenstad:

 • Het CDA kiest voor een autoluwe Binnenstad voor voetgangers en fietsers waarbij bewoners toegang hebben om te parkeren. Doseer de voertuigen op momenten dat het meerwaarde heeft voor het gebruik van de ruimte zoals bijvoorbeeld in het weekend. Selectief toegangssysteem: ‘uitgangspunt wie moet hier rijden’ i.p.v. ‘wie mag hier rijden’;
 • Bevoorrading per 1 januari 2025 emissie loos, met oplossing voor de markt;
 • Meer groen in de Binnenstad, bijvoorbeeld door geveltuinen en samen met bewoners vergroenen;
 • Afvalbakken tijdig legen en meer openbare toiletten en zitbankjes;
 • Een Binnenstadsfonds om investeringen uit te doen voor de brede Binnenstad (Binnenstadsvisie);
 • Het aantrekkelijk houden van onze Binnenstad (top 10 in Nederland) voor ondernemers en inwoners;
 • Slim openbaar vervoerssysteem in de binnenstad, grote bussen uit de Binnenstad, meer gebruik van elektrische busjes (bv. in samenwerking met de Blauwe Engelen en rekening houdend met mensen die slecht ter been zijn);
 • Coffeeshops uit de Binnenstad, want de directe omgeving bij de coffeeshop('s) fungeert van 's-ochtends tot 's-avonds als “drive-thru als gevolg dat betaald parkeerplaatsen continu worden bezet gehouden en dubbel wordt geparkeerd;
 • Meer ruimte voor parkeren voor bewoners in de St Josephgarage, totdat de wachtlijst voor parkeerplekken in de buurt is opgelost;
 • Aanpakken van verkeersveiligheid Hinthamerdriehoek;
 • Aandacht voor vrije trottoirs, waar fietsen, scooters, auto’s of vrachtwagens niet leiden tot blokkades en overlast; Vaker reinigen van zijstraten in de woongebieden;
 • Extra fietsenstallingen op drukke plekken in de Binnenstad nodig. Dit om te voorkomen dat fietsen overal staan;
 • De lift op de Paleisbrug werkt vaak niet, een groot probleem voor mensen met een rollator/scootmobiel/kinderwagen/bakfiets etc. Als de lift niet werkt moet deze 24/7 gemaakt worden én er moet een oplossing zijn (bv. een taxibus die rijdt om mensen te vervoeren of noodlift);
 • Onderzoek naar mogelijkheid voor financieel aantrekkelijk parkeren voor medewerkers van kleinere bedrijven, tandarts, fysiopraktijken, kappers enz. een bedrijfsvriendelijker in het Paleiskwartier;
 • Meer afvalbakken en mogelijkheden voor afvalscheiding in het Paleiskwartier;
 • Veiligheid en doorstroom verbeteren op kruispunt Hugo de Grootlaan en Magistratenlaan;
 • Meer groen in het Paleiskwartier door parkeerplaatsen te vergroenen.

Gemeenteraadsverkiezingen / 's-Hertogenbosch / 16 maart 2022 / CDA Den Bosch

Contact Form

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.