Uitgangspunten

‘s-Hertogenbosch is een aaneenschakeling van mooie wijken en schitterende dorpen. Ieder dorp en elke wijk heeft zijn eigen karakter. Het CDA begrijpt dat maatwerk nodig is op dorps- en wijkniveau, daarom is het ons ideaal dat de gemeente betrokken inwoners ruimte geeft om initiatieven te ontplooien in hun buurt. Wij moedigen mensen aan om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Maar daar houdt het voor ons als CDA’ers niet mee op. Wij doen daarnaast op iedereen die dat kan - en dat zijn er in Nederland gelukkig velen - een appèl om verantwoordelijkheid te nemen voor iets groters dan jezelf. Om je in te spannen voor de brede gemeenschap in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Of dat nou is in de buurt, bij de voetbalclub, als mantelzorger of als vrijwilliger. Vanzelfsprekend zullen wij, als CDA, altijd verantwoordelijkheid blijven nemen voor de mensen die dat zelf niet kunnen. Om een schild te vormen voor de zwakkeren. En die verantwoordelijkheid dragen wij met elkaar. Een gespreide verantwoordelijkheid dus.

Zuinig om te gaan met de wereld die we hebben is van groot belang voor ons allemaal. Wij willen de wereld voor de volgende generaties mooier achterlaten dan dat deze nu is.  Dat heet rentmeesterschap. Hierin zijn we ambitieus én realistisch. Als de gemeente de komende jaren besluiten neemt, dan gaan wij voor oplossingen die bijdragen aan onze visie op het ‘s-Hertogenbosch van de toekomst. Geen snelle successen als dit leidt tot onevenredige kostenstijgingen op langere termijn. 

Rentmeesterschap gaat ook over onze normen en waarden. Over hoe we willen samenleven, met respect voor elkaar en voor onze omgeving.  Iets wat we willen doorgeven. Maar er is meer nodig. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze wijken en dorpen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het voorkomen van zwerfafval, het tegengaan van rellen in de stad en het zorgen voor elkaars eigendommen. Politie, justitie en het onderwijs hebben daarin ook een belangrijke rol.

De gemeenteraad wil betrouwbaar zijn voor haar inwoners. Het vraagt om een nieuwe relatie tussen inwoners en de overheid. Waarin vanuit vertrouwen wordt samengewerkt. Want alleen dan kunnen we daadwerkelijk recht doen.                                                                           

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.