Zorg voor elkaar

In de coronatijd hebben we nog meer kunnen zien hoe belangrijk gezondheid is. Natuurlijk regelen we deze zorg voor een belangrijk deel als overheid, maar ook de samenleving is een vangnet voor als er iets misgaat in een mensenleven. Voor mensen in kwetsbare situaties zoals werkloosheid, ziekte, beperking, dakloosheid en bij schulden. Of voor het voorkomen daarvan (preventieve zorg). Het CDA ziet dat het vangnet in ‘s-Hertogenbosch niet alleen vanuit de gemeente komt. Gelukkig maar. Veel verschillende (vrijwilligers)organisaties zetten zich in om het vangnet te bieden en te verstevigen. Solidariteit is voor het CDA een belangrijk goed. Veel van deze organisaties - die als een vliegwiel werken binnen het sociaal domein - ontvangen subsidies. Hierop mag van het CDA niet bezuinigd worden. Aanvragen voor zorg moeten vereenvoudigd worden, procedures korter, we gaan uit van vertrouwen. Daarbij werken we met één intake, zodat iemand die zorg nodig heeft niet telkens opnieuw zijn verhaal moet doen bij elke zorgverlener.

  • Tegengaan van armoede: In onze stad leven bijna 10.000 huishoudens in armoede en dit treft 2700 kinderen. Mensen met armoede en schulden helpen we direct en snel, via turbosaneren. Deelnemen aan de maatschappij maken we mogelijk door de Kansenpas. Het vangnet via het Jeugdfonds sport en cultuur, stichting Leergeld, Vincentiusvereniging, Quiet en anderen steunen we krachtig. Scholen krijgen een budget om direct armoede op te vangen.
  • Dementievriendelijk: Het aantal mensen met dementie in onze gemeente verdubbelt in de toekomst. Het CDA zet zich actief in om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving, bijvoorbeeld door een boodschappenroute. De mantelzorgers ondersteunen we op maat. Bewustwording over dementie vergroten we in de gemeenschap.
  • Preventieve gezondheidszorg: Om onze zorg toekomstbestendig te maken is het nodig dat onze dokters, therapeuten en andere zorgmedewerkers de ruimte krijgen om te investeren in kwaliteit en innovatie. Preventieve gezondheidszorg, het voorkomen dat mensen ziek worden, draagt eraan bij dat onze zorgverleners die ruimte krijgen. Het zorgt ervoor dat onze inwoners actiever kunnen blijven deelnemen aan onze maatschappij. De gemeente moet daar een actieve rol in spelen.
  • WMO en thuiszorg: Het CDA gaat voor een betrouwbare uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Thuiszorg moet voor mensen een zekerheid zijn met een bekend gezicht als verzorgende, die ook tijd heeft voor een kop koffie en een gesprek. Om zorgcowboys tegen te gaan, gaan wij geen overeenkomsten aan met zorgbedrijven die meer dan 7% van hun omzet in winst uitkeren.
  • Zorgen voor de jeugd & jongeren: De jeugdzorg kent té grote en onnodig lange wachtlijsten. Het CDA wil de wachtlijsten die er zijn tegengaan en meer inzetten op preventie, zodat we gezinnen tijdig kunnen helpen. Daarvoor is structureel financiële zekerheid én een beter beleid nodig, daar maken we ons sterk voor in onze gemeente én in Den Haag!
  • Bijstand: Werken moet lonen in de bijstand en voor minima. Dit kan door het aantrekkelijk maken van werk, bijvoorbeeld door meer beloning of extraatjes. Daarnaast zetten wij ons in om meer ruimte in bedrijven te creëren om werkervaring op te doen. Vrijwilligerswerk stimuleren wij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor zingeving, het bouwen aan een sociaal netwerk en eventueel als stap naar betaald werk.
  • Zorgmedewerkers: In de coronatijd is het tekort aan medewerkers in de zorg nog duidelijker geworden. Dat wordt in de komende jaren nog meer door de vergrijzing. Samen met zorgaanbieders en onderwijsopleidingen maken we een actieplan om meer mensen in de zorg te laten werken óf te laten terugkeren (zorgreservisten).
  • Seniorenbeleid: We kennen veel actieve ouderen die volop in de samenleving staan. Dat willen we graag zo houden. Bijvoorbeeld door verenigingen en organisaties te ondersteunen die voor ontmoetingen zorgen, gezondheidsprogramma’s te bieden (sporten voor ouderen) en door in te zetten op veiligheid (voorkomen van internet oplichting en valpreventie).
  • Eenzaamheid: 10% van de inwoners in onze dorpen en wijken is eenzaam, van de 65-plussers is dat 12%. Dat is in de coronatijd nog (veel) erger geworden, óók onder de jongeren. Voor de aanpak van eenzaamheid, samen met onze partners, kerken, verenigingen en innovatieve sociale ondernemers, stellen we een extra budget vast voor het aanpakken van eenzaamheid. Er komt opnieuw een wethouder met de portefeuille Bestrijding Eenzaamheid.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.