Werk en economie

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Onze stad is een economische toplocatie voor bedrijven, waaronder veel familiebedrijven en ZZP’ers. Die zorgen gezamenlijk voor zo’n 105.000 arbeidsplaatsen, in bijvoorbeeld de IT, dienstverlening en detailhandel. Dit leidt tot een goed economisch klimaat voor onze dorpen en wijken. Maar we zien ook vacatures in veel sectoren.

  • Arbeidsmarkt kent een gat: In de zorg, de techniek, de horeca, het onderwijs; overal zien we tekorten. Die worden niet minder. Samen met scholen en Weener XL kijken we hoe we meer mensen kunnen opleiden/laten instromen voor de beroepen die we nodig hebben. Hierbij maken we gebruik van onze regionale netwerken in de arbeidsmarktregio.
  • Innovatie: Onze locatie en positie tussen andere grote steden maakt dat we een aantrekkelijke plek zijn én worden voor startups op het gebied van data en innovatie. Juist ook de startups die vanuit Brainport komen en de volgende fase ingaan, willen we trekken. De kansen van het Bosch Innovatiekwartier (SPARC en JADS) en food promoten we actief. In de agrarische sector geven we ondernemers ruimte voor verbrede landbouw met extra functies op het bedrijf (bv. zorg/kinderopvang, winkel of toerisme. Ook stimuleren we innovatie in de landbouw.
  • Internationale school: Het zijn van een aantrekkelijke vestingstad voor (medewerkers/internationals van) bedrijven, betekent ook het aanbieden van internationaal onderwijs. Samen met bedrijven kijken we naar de kansen voor een internationale school of scholen met meer internationale aspecten.
  • Glasvezel: Wij zetten in op het uitrollen van glasvezel in de hele stad, inclusief het buitengebied. Ook doen we dit op bedrijventerreinen, zodat (nieuwe) bedrijven geen beperkingen hebben in de bandbreedte. Maar ook de thuiswerkers goed aan de slag kunnen. Dan zijn we pas écht een datastad.
  • Bedrijventerreinen: Bedrijfsgrond is schaars, we kunnen keuzes maken in de bedrijven die hier komen. Wij kiezen voor een logische invulling op onze bedrijventerreinen: met werkgelegenheid voor onze inwoners, met ruimte voor Bossche bedrijven om zich te vestigen en geen logistieke centra. De ontwikkeling van De Brand II pakken we voortvarend aan.
  • Profiel van de stad: ‘s-Hertogenbosch heeft alles, en dan is het lastig kiezen. Wij steunen het profiel van DATASTAD. Maar dan wel een warme datastad, waar je op hoog niveau kan werken EN mensen kan ontmoeten, én kan genieten van het bourgondische én het fijne wonen. Daarom investeren we óók in coöperaties en communities én ontmoetingsplekken in de stad. We zorgen dat de hele stad kan leren en profiteren van de data kennis. We hebben hierbij oog voor de combinatie met agrifood.
  • Recreatie: Toerisme en recreatie is een belangrijke economische sector. En voor recreatie hoef je niet per se bij de buurgemeenten te zijn. Op dit terrein liggen meer kansen. Om te beginnen wil het CDA  het Engelermeer of de Zuiderplas inrichten als recreatieplek met strand, speeltuin en horeca (vergelijk de ‘IJzeren Man’ in Vught). Ook het Empels Gat/ Rosmalense Plas ontwikkelen we verder.
  • (Samen) Thuiswerken: Meer thuiswerken vraagt meer van onze woonomgeving: meer groen en meer mogelijkheden voor ontspanning en sport in de buurt. Thuiswerken is niet voor iedereen een oplossing. Het kan eentonig en eenzaam zijn. We gaan samen met partners werken aan een ‘Samen Thuiswerken’ concept, waarbij we in hubs (openbare gebouwen, leegstaande panden of shared service gebouwen) werkplekken ontwikkelen die mensen uit de gemeente kunnen gebruiken.
  • Regionaal samenwerken: Een sterke economie vraagt ook om stevig samen te werken met andere regio’s en gemeenten. We moeten verder kijken dan onze eigen gemeentegrenzen. Om onze positie te versterken, werken we actief samen met anderen (bijvoorbeeld gemeenten, provincie, regio’s, bedrijven en instellingen) en voeren een actief lobbybeleid om meer voor onze gemeente voor elkaar te krijgen. Ook zetten we in op een actief acquisitiebeleid.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.