De toekomst van ’s-Hertogenbosch gaat ons allemaal aan. We willen een plek waar het voor iedereen fijn wonen is in een duurzame, groene en veilige omgeving. Waar alle inwoners kunnen meedoen, met respect en aandacht voor elkaar. Waar we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Een plek om je in thuis te voelen. Hieraan bouwen we samen.

 • Realiseren van +15.000 woningen: nieuwbouw, gratis woningen splitsen, tijdelijke woningen en opkoop van woningen door beleggers voorkomen.
 • Zorgen voor elkaar: eenzaamheid aanpakken, de wachtlijsten in de zorg tegengaan en voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.
 • Investeren in duurzaamheid: meer zonnepanelen, versneld isoleren van school- en clubgebouwen en 1.000 extra elektrische laadpunten voor auto en fiets.

Samen aan de slag voor Nuland en Vinkel:

 • Groei voor Nuland + 1.000 inwoners en voor Vinkel + 800 inwoners.
 • Bouwen voor starters en ouderen als basis voor goede voorzieningen:
  • Ontwikkelen van Nuland Oost en verplaatsen sportvelden;
  • Vinkelse Slagen 2 en ontwikkelen woningen op inbreidingslocaties;
  • Upgraden van de gymzaal bij de basisschool in Nuland;
  • Samenvoegen sportaccommodaties Nulandia & Be Quick.
 • Een sterk verenigingsleven stimuleren voor meer burgerparticipatie en ontwikkelen van een goed sociaal netwerk voor jongeren en ouderen.
 • Een gezonde, duurzame samenleving met meer groen en meer biodiversiteit:
  • Duurzame energie opwekken die het leefklimaat versterkt;
  • Tegels eruit en planten erin;
  • Verder aanleggen van de ecologische zone langs de Wetering.
 • Veilige vrij-liggende fiets- en wandelpaden aanleggen en zorgen voor veilige wegen:
  • Veilig maken van fietspaden zoals de F59 en het aanleggen van ommetjes voor wandelaars;
  • Klompstraat als ontsluitingsweg doortrekken naar de Groenstraat;
  • Overlast als gevolg van Heesch-West tot een minimum beperken, hiervoor de verkeerstoename blijven monitoren;
  • Lijn 13/14 openbaar vervoer Lijn Nuland-Vinkel ontwikkelen in de avonden en het weekend, aanvullend op OV-buslijn 90.
 • Multi-voorziening ’t Heike ondersteunen door onderhoud van:
  • De wandelpaden op het terrein, die worden gebruikt als zijnde openbaar domein;
  • Het KPJ multifunctioneel handbalveld.

Gemeenteraadsverkiezingen / 's-Hertogenbosch / 16 maart 2022 / CDA Den Bosch

Contact Form

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.