Veiligheid

Een veilige gemeente is de basis om fijn te kunnen wonen, werken en leven. De gemeente moet niet alleen veilig zijn, onze inwoners moeten zich ook veilig voelen. Wij maken er werk van om ‘s-Hertogenbosch een veilige gemeente te laten zijn en blijven. Dit vraagt een aanpak met een balans tussen preventie en repressie. Voorkomen waar het kan en problemen aanpakken door er op tijd bij te zijn. We grijpen in als zaken uit de hand lopen of dreigen te lopen. En we bieden hulp aan diegenen die op het juiste spoor willen komen en blijven. Daarom investeren wij in meer toezichthouders in de dorpen en wijken.

  • Veiligheid en leefbaarheid: Veiligheid en een schone leefomgeving is belangrijk om goed te kunnen wonen. Per 5.000 inwoners willen wij een vaste wijkagent, om werkdruk te verminderen. Om sluipverkeer en onveilige verkeerssituaties te voorkomen, leggen wij veilige, vrij liggende (snel)fiets- en wandelpaden aan en zorgen voor goed onderhoud. We voeren autovrije dagen in, in navolging van andere grote steden. Hiermee bevorderen wij meteen het fietsen en wandelen, wat goed is voor een gezonde gemeente.
  • Buurtveiligheid: Voor elke buurt wordt in gezamenlijkheid door politie, handhaving, buurtpreventie en gemeente een buurtveiligheidsagenda opgesteld. Op onveilige plekken kan er cameratoezicht komen. We zijn trots op de initiatieven zoals Buurtvaders en de buurtpreventieteams en wij ondersteunen hen.. Bijvoorbeeld door trainingen aan te bieden, gezamenlijke patrouilles organiseren met politie en/of handhaving, samenwerking op te zoeken met studenten van het Koning Willem I college en door kosten van hesjes of andere kledij te betalen.
  • Tegenstander van drugs: Het gebruik, handelen, produceren en opslaan van drugs zorgt voor onveiligheid in de samenleving. Het CDA is een felle tegenstander van drugs. Daar handhaven we hard op. Wij willen geen wietkwekerijen of pillenlabs in onze gemeente, omdat dit risico’s mee brengt voor mens en natuur. Drugshandel heeft een groot aandeel in de criminaliteit en draagt sterk bij aan de ondermijning. Het aantal coffeeshops willen wij verminderen en daarnaast verplaatsen naar locaties op minimaal 250 meter van scholen en bij voorkeur op industrieterreinen.
  • Handhaving: Om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente te garanderen, is het actief handhaven van vergunningen en afspraken noodzakelijk. Wij willen geen nieuwe regels, maar staan er voor dat bestaande regels beter nageleefd worden door controle en metingen.
  • Whatsappgroepen: We stimuleren het gebruik van buurtwhatsappgroepen die de waakzaamheid en veiligheid verbeteren. Ook de wijkagent en wijkboa kan aansluiten in de groep.
  • Verbod op lachgas: Bezit en verkoop van lachgas willen we verbieden. Dit is mogelijk, zodra het verbod per 2022 is opgenomen in de Opiumwet.
  • Criminaliteit loont niet: Wij zetten in op het afpakken van crimineel geld door betere samenwerking tussen politie, belastingdienst, handhaving en gemeente. Als drugscriminelen worden opgepakt en het criminele geld wordt afgepakt door justitie, dan moet dit geld in de wijken worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in speel- en sportvoorzieningen. Wij lobbyen hiervoor bij het Rijk. Daarnaast wordt de voortgang en successen door de politie gedeeld via social media.
  • Wijkboa’s en jeugdcoaches: We zetten extra wijkboa’s in om buurten zichtbaar veiliger te maken. Kerntaak van de wijkboa’s is de leefbaarheid van de wijk, en niet het controleren op betaald parkeren. Dat laten we door scanauto’s doen. Ook zetten we jeugdcoaches in, die specifiek gericht zijn op het op het rechte pad houden van jongeren die dat nodig hebben.
  • Veilig verkeer: Met projecten per wijk, zoals met slimme flitspalen, pakken we het te hard rijden en asociaal gedrag op de weg aan. Bijvoorbeeld in de Hinthamerdriehoek. We zijn tegen tweerichtings rotondes omdat dit gevaarlijke situaties oplevert tussen autoverkeer en fietsers/voetgangers. We belonen goed gedrag in het verkeer met een ‘spaar’flitspaal. Iedere keer als met gepaste snelheid de paal wordt gepasseerd gaat er een bedrag naar een goed doel.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.