Talentontwikkeling en onderwijs

In ‘s-Hertogenbosch worden talenten gewaardeerd en gestimuleerd en zodat je kunt worden wat of wie je wil zijn! Van jong tot oud en van praktisch tot theoretisch geschoold. Wij willen zo min mogelijk drempels in de ontwikkeling. Dit zodat jongeren fijn naar school kunnen, daar veilig zijn, zich kunnen ontwikkelen op ieders eigen manier én in ieders eigen tempo. Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling, aan de positie op de arbeidsmarkt en de ontplooiing van vaardigheden die bijdragen aan ieders groei. En dat zorgt voor gelijke kansen voor iedereen! Daarbij zien we dat corona veel impact heeft (en heeft gehad) op de samenleving. Zeker ook op jongeren. Daarom is het belangrijk om voor hen te doen wat nodig is. Hiervoor kijken we ook naar jongerenwerk, scholen, jongerenambassadeurs om te weten wat er speelt.

  • Nieuwe generatie aan de macht: Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren leren hoe zij invloed kunnen hebben op wat er in onze stad gebeurt. En het gemeentebestuur daarin adviseren. Het Bosch Kinderparlement en het Bosch Jeugdparlement krijgen een eigen budget om zaken uit te voeren. Ook beslissen zij, samen met de kinderburgemeester, over de toekenning van jeugdlintjes.
  • Inzetten op talent: Wij stimuleren alle talenten van jongeren. Bijvoorbeeld door te investeren in ambachtsonderwijs, topsport-/cultuuronderwijs, passend onderwijs en Traject Op Maat.
  • Veilige schoolomgeving: De verantwoordelijk van de scholen stopt niet bij de muur van het schoolgebouw. Zo kan de veiligheid rondom scholen verbeteren, door tijdelijke afsluiting van straten rond schooltijden. En we gaan voor autoloze zones/eenrichtingsverkeer rond de scholen. Rondom scholen komt een zerotolerancebeleid voor roken/drugs en in de buurt van scholen mogen geen coffeeshops gevestigd zijn.
  • Jong zijn in coronatijd: We zien in ‘s-Hertogenbosch veel jongeren waar het even niet zo goed mee gaat. Het duurt vaak veel te lang voor deze jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben, waardoor de problemen alleen maar groter worden. We willen dat alle kinderen die in crisis verkeren snel geholpen kunnen worden. En we willen in gesprek met zorgaanbieders, jeugdzorg Nederland en scholen over hoe we de zorg voor onze jeugd en gezinnen het beste kunnen organiseren.
  • Onderwijs over ’s-Hertogenbosch: We stimuleren dat via het onderwijs kennis kan worden gemaakt met de cultuur en geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en haar wijken en dorpen; Dit is een vorm van ‘Boschlogie’, samen met Erfgoed, Huis73 en de Kring Vrienden. Alle schoolklassen in onze gemeente bezoeken ten minste eenmaal het Noordbrabants Museum, het Designmuseum, de Binnendieze, de Citadel en het Theater.
  • Ieder talent telt mee: Wij doen het maximale om de kansenongelijkheid te verminderen, zoals het voorkómen van schooluitval, met onze taallessen in de bibliotheek en met het stimuleren van onderwijs voor ouderen. Wij blijven ons inzetten op het terugdringen van laaggeletterdheid voor jong en oud. In samenwerking met onderwijsinstellingen worden in buurtcentra inloop-momenten georganiseerd waar mensen met vragen geholpen worden. Ieder talent telt mee.
  • Jongeren en Studentenstad: ‘s-Hertogenbosch wordt meer en meer een studentenstad. Het wordt tijd voor een studentensociëteit en extra studentenwoningen. Er is daarom extra aandacht voor evenementen voor jongeren en studenten. Het gebrek aan studentenkamers wordt gedeeltelijk opgelost met het plaatsen van tiny houses en het tijdelijk omzetten van kantoren in woningen. Voor jongeren maken we ontmoetingsplekken in de openbare ruimte.
  • Gezonde scholen én gebouwen: Veel jongeren ontbijten niet en kunnen daardoor minder goed leren (concentratieproblemen). De gemeente stimuleert het belang van een goed ontbijt door gerichte voorlichting over voedsel en ludieke acties. Wij kijken daarnaast hoe we het beschikbaar stellen van fruit op scholen kunnen vergroten. De coronacrisis heeft ons geleerd dat gezonde gebouwen belangrijk zijn voor de volksgezondheid. Wij inventariseren preventief de schoolgebouwen en verbeteren waar nodig het binnenklimaat.
  • Blijven leren + Stages: Een leven lang leren, dat is ons doel. Wij zijn voorstander van een maatschappelijke stage voor alle jongeren. Ook willen we aansluiten bij het initiatief van VNO NCW om jongeren en zij-instromers snuffelstages te laten doen bij de nog ‘impopulaire beroepen’ bijvoorbeeld in de techniek of ambachten.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.