Cultuur, erfgoed en sport

‘s-Hertogenbosch ademt cultuur. Er is zoveel te beleven; een oude vestingstad op land, op het water, molenlandschappen, hechte dorpen en wijken met veel tradities, een nieuw theater, podia en musea. We zijn de trotse cultuurstad van het zuiden! We vinden het belangrijk dat iedereen in ‘s-Hertogenbosch zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of een andere culturele vorming, zowel door te beoefenen of door ervan te genieten. Dat vraagt om een breed aanbod, met zoveel mogelijk laagdrempelige voorzieningen in de wijken, zoals de muziekschool en de bibliotheek.

  • Cultuurstad: We zijn een trotse cultuurstad. Dat laten we zien, bijvoorbeeld door evenementen en festivals. We zijn trots op ons theater, concertzalen, musea en topcultuur. We laten de ‘Wonderlijke Klim’ bij de Sint Jan terugkeren en gaan voor een (ver)groot Noordbrabants Museum plus nieuwe plek voor het Design Museum. We kiezen voor meer kunst, inclusief Street Art, in de openbare ruimte. Zoals containerkunst op álle afvalcontainers en wagens, viaducten etc. met input van buurtbewoners.
  • Muziekschool terug: In de afgelopen jaren is het muziekonderwijs afgebouwd. Dat is jammer. Muziek is onderdeel van onze stad en cultuur. Het leren maken van muziek hoort daarbij. Wij willen aansluiten bij ontwikkelingen om een nieuwe muziekschool te maken, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. En uiteraard in samenwerking met muziekverenigingen.
  • Linie 1629 en de Sint Jan: In 2029 herdenken we 400 jaar het Beleg van ‘s-Hertogenbosch met een 1629 festival. We zien kansen in de doorontwikkeling van linie 1629. Voor 2029 gaan we de restauratie van de vestingwerken afronden. Ook blijven we ons Topmonument de Sint Jan goed onderhouden en restaureren, samen met de provincie. En vieren het 800 jaar bestaan bijvoorbeeld met een lichtshow. Het Groot Tuighuis wordt verbouwd en zetten we in als erfgoedontmoetingsplek voor Heemkundekringen.
  • Sporten overal: Het CDA is voor het aanbieden van schoolzwemmen. Wij doen een onderzoek naar de uitvoerbaarheid daarvan. Samen met de Sportalliantie kijken we naar het versterken van deelname aan (verenigings)sport door jongeren en kinderen. Dit om de gezondheid preventief te bevorderen. Ook investeren we in veilige hardlooproutes, wandelpaden, fietspaden en outdoor sportmogelijkheden inclusief beweegtuin en organiseren daar regelmatig evenementen voor.
  • Sportverenigingen: Goed georganiseerde sportverenigingen zijn essentieel voor veel inwoners in onze stad. Sport verbroedert en kinderen leren omgaan met winst en verlies. Amateursport én topsport, ‘alle sportprestaties geven mensen een trots gevoel. Samen met verenigingen willen wij investeren in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen om ook aan de toekomst te blijven denken. Ook verduurzamen we sportaccommodaties. 
  • Amateurkunst: Iedereen moet kunnen meedoen met onze harmonies, fanfares, koren, bands, toneel- en dansgroepen. Zonder hoge contributies. Wij investeren in muziekonderwijs op school/BSO en zetten in op meer muziek in de klas.
  • Grote evenementen: Wij stimuleren het naar onze stad halen van grote evenementen zoals de Vuelta 2022 en het EK Petanque. Voorwaarde daarbij is dat onze inwoners hiervan kunnen genieten, daarna volgt het andere publiek.
  • Erfgoed kansen pakken: Wij blijven investeren in het zichtbaar en beleefbaar maken van onze rijke historie van onze stad en dorpen. Dat doen wij samen met onze partners in de regio, met de provincie en met het Rijk. Wij zoeken bij onze grote opgaven, zoals woningbouw, actief naar kansen voor ons erfgoed. Het verduurzamen van erfgoed stimuleren we. We werken waar mogelijk samen met de Kring Vrienden en de Heemkundekringen om het verleden nog meer zichtbaar te maken.
  • Bibliotheek is belangrijk: De bibliotheek Huis73 heeft een spilfunctie in onze gemeente. Niet alleen voor leesvaardigheid en taalontwikkeling dmv de boeken uitleen, maar voor het trainen van (digitale) basisvaardigheden, hulp bij taal, ontmoetingsplek, de opleiding Boschlogie, studieplek, hulp bij contact met overheid en belastingdienst. Tot 18 jaar, mensen met een laag inkomen én voor mensen die op zoek zijn naar werk is de bibliotheek gratis.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.