Sport en Cultuur

Het CDA wil de culturele voorzieningen in ‘s-Hertogenbosch in stand houden. Niet alleen cultuur van professionals, maar ook van amateurkunstenaars. Het CDA staat voor goede sportfaciliteiten voor elke sport en voldoende recreatiemogelijkheden in onze stad en dorpen.  Want een gezonde leefstijl is van levensbelang. Het cultuur- en sportaanbod in ’s-Hertogenbosch richt zich op alle groepen in de samenleving. Dat vraagt om goede voorzieningen. Op sport en cultuur bezuinigen we daarom ook niet. 

 

  • Investeren in Amateurkunst: Iedereen moet kunnen meedoen met onze harmonies, fanfares, koren, bands, toneel- en dansgroepen. Zonder hoge contributies. Wij investeren in muziekonderwijs op school/BSO én in nieuwe huisvesting voor Exempel.

  • Bibliotheek, Muzerije en Babel: Er komt één innovatieve organisatie voor cultuur(onderwijs) onder één directie, in combinatie met een ‘Huis van de Verenigingen’ waarin verenigingen gebruik kunnen maken van de (vergader)locaties en faciliteiten.

  • Theater aan de Parade: Het CDA wil een nieuw Theater aan de Parade, met één grote zaal van 1.000 stoelen en een multifunctionele zaal, die kan dienen als huiskamer van de stad (o.a. Carnaval). De Cathrienkerk komt beschikbaar voor het Theater aan de Parade.

  • Cultuurfondsen: De verdeling van de fondsen voor cultuur wordt gehandhaafd. Naast Landelijke en Lokale cultuur hebben we  ruimte hebben voor nieuwe culturele initiatieven in het pop-up fonds.

  • Sportcampus: We zien een ontwikkeling voor sportclubs en sportparken met meerdere sporten  tot een ‘sportcampus’, nieuwe uitbreidingsplannen van clubs toetsen we hieraan.

  • Vrijwilligers: Verenigingen die een gebrek aan vrijwilligers hebben krijgen extra ondersteuning, bijv. advies en uitwisseling van ideeën tussen clubs; goede ideeën en samenwerking worden (financieel) beloond.

  • Jong Geleerd…: We handhaven de jeugdsportsubsidie zodat iedere club meer jongeren kan laten sporten. Ook het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds voor mensen in armoede handhaven we.

  • Nieuwe Ontwikkelingen: De Tramkade is voor het CDA een nieuwe Culturele hotspot in de stad en krijgt de ruimte om zich verder te ontwikkelen. We schrijven een prijsvraag uit voor het ‘lelijkste pand van de stad’ en pakken dat - samen met de eigenaar - aan. 

  • Monumenten: Stevig en robuust monumentenbeleid, helpt de economie. Herbestemmen van monumenten is noodzaak, bijv. Paleis van Justitie en historische herbouw van het Pearle-pand op de markt.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 21 maart 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.