De kracht van de samenleving

Het CDA kiest voor een samenleving met kansen voor iedereen. Iedereen telt mee en werkt mee. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat centraal en WIJ is belangrijker dan ik. Een sterke samenleving zorgt ervoor dat iedereen woont in een veerkrachtige omgeving, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is nodig.

  • Vertrouwen is de basis: De overheid en de politiek moeten veel vertrouwen terugwinnen, na bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Dat vraagt om een aanpak met gezond verstand. En om alles zo eenvoudig als mogelijk te maken, bijvoorbeeld de aanvraag van zorg. Want vertrouwen in elkaar is de basis, juist óók vanuit de overheid. Dit vraagt een transparante overheid, die het goede voorbeeld geeft en aandacht heeft voor normen en waarden.
  • Verenigingen steunen: Verenigingen zijn vrijwillige organisaties die belangrijk zijn voor de betrokkenheid en participatie van inwoners in de samenleving. Een diversiteit in verenigingen en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een sterke samenleving. Daarom wil het CDA het verenigingsleven stimuleren en ondersteunen. Bijvoorbeeld door het opzetten van een bestuurderspool en opleidingen, gedeelde backoffices en clubsupport. En een ruime maatschappelijke parkeervergunning voor vrijwilligers.
  • Right to challenge: Right to Challenge staat voor ‘het recht om de gemeente uit te dagen’. Dat kan met een idee om een sociaal maatschappelijke taak van de gemeente beter of slimmer aan te pakken met hetzelfde budget. Hiervoor is financiering mogelijk voor het uitvoeren van de taak. Als CDA willen we dit uitdagingsrecht meer bekendheid geven en inwoners oproepen om de gemeente uit te dagen.
  • Vrijwilligers: Vrijwilligers en actieve inwoners dragen heel veel bij aan sociale verbinding in wijken, buurten en dorpen. Zij zorgen voor het sociale netwerk en ondersteuning van de inwoners als mantelzorger en/of in verenigingen. Zij zijn het cement van de samenleving. We steunen vrijwilligers en waarderen ze jaarlijks door een vrijwilligersprijs.
  • Iedereen kan meedoen: Het is belangrijk dat mensen met een beperking deel kunnen nemen aan de samenleving. Dat betekent dat belemmeringen (in de openbare ruimte en in geld) worden weggenomen. Jaarlijks gaan we in wijken een ‘No Obstakel Run’ doen om obstakels in de openbare ruimte op te sporen en aan te pakken.
  • Gastvrije stad: Mensen in nood helpen we vanuit humanitaire redenen. Vluchtelingen krijgen onderdak in de noodopvang in onze gemeente. Met duidelijke afspraken met de omgeving over de leefbaarheid. En met mogelijkheden voor kinderen en jongeren om zo snel mogelijk onderwijs te krijgen en ouderen om de taal te leren.
  • Hartveilige gemeente: Om meer mensen met een hartstilstand te redden, plaatsen we, samen met het Rode Kruis en vrijwilligersorganisaties, 24/7 bereikbare AED’s op drukbezochte plekken zoals sportclubs en in wijken. Dit is nog op 30 plekken nodig om een hartveilige gemeente te zijn. Ook zetten we in op het aanbieden van cursussen aan mensen om deze AED’s goed te kunnen bedienen. We voorzien als gemeente in het onderhoud van de AED’s. 
  • Snappen óf schrappen: Overbodige regels en kosten moeten geschrapt worden. Samen met onze mensen en verenigingen gaan we al onze regels nalopen, de regels/kosten die we niet snappen, die schrappen we. Het CDA pleit voor meer vereenvoudiging van regels en procedures waarbij de inwoner en/of ondernemer centraal staat.
  • Clubgebouwen en accommodaties: Daar waar mogelijk kunnen meerdere verenigingen een gebouw delen om de kosten beheersbaar te houden zoals bij Be Quick en Nulandia. Accommodaties worden hiermee zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt. Dat betekent dat deze in de avonduren en op stille uren door andere verenigingen, organisaties, etc. gebruikt kunnen worden.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.