Een dienstbare en betrouwbare overheid

Een dienstbare en betrouwbare overheid in een sterke lokale democratie is ons streven. Wij willen een dienstbare gemeente die er niet voor zichzelf is, maar er is voor Bosschenaren en vertrouwen heeft in haar inwoners. De overheid moet opnieuw een gezicht krijgen en laagdrempelig bereikbaar zijn voor inwoners wanneer dat nodig is. En daarin niet alleen een reactieve overheid zijn, maar ook een overheid die zich proactief laat zien in de dorpen en wijken. Onze bestuurders en ambtenaren staan in onze Bossche samenleving.

  • De gemeente is bereikbaar: De gemeente is de overheid die het dichtst bij mensen staat en moet daarom bereikbaar zijn. We verruimen de openingstijden van het Stadskantoor en zijn wekelijks beschikbaar in de dorpen. Digitaal zijn we ook laagdrempelig bereikbaar via de chat, social media, de BuitenBeter-app en email.
  • We zeggen wat we doen..: Het is belangrijk om vooraf eerlijk en duidelijk te zijn over hoe inwoners worden betrokken bij gemeentelijke plannen. Daarbij zijn de basisregels: 1) beloof niet wat niet kan, 2) koppel altijd terug wat er gedaan is met de inbreng van de inwoners en 3) weet wat er speelt, ook als er geen urgente zaken zijn.
  • En doen wat we zeggen..: Dat betekent dat we niet van-het-kastje-naar-de-muur sturen. Dat ‘nee’ soms ook een antwoord is. Dat we uitgaan van het goede in de mens en vertrouwen geven. En dat we als overheid alles inzetten om ook het vertrouwen van de inwoners te verdienen.
  • De dorpen en wijken in: Als je beleid maakt, moet je ook weten wat er speelt. We benoemen per wijk een wijkwethouder die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de wijk. Ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden moeten ‘naar buiten’ om te kijken wat de effecten zijn van beleidsplannen voor de mensen.
  • Jaarlijks praten over respect: Onze samenleving wordt harder, de politiek ook. Omdat normen en waarden belangrijk zijn voor het omgaan met elkaar én het functioneren van macht en tegenmacht, evalueren we de politiek en bestuur jaarlijks. Ook krijgt de Week van Respect jaarlijks extra aandacht vanuit de gemeente en samenleving.
  • Verdediger toekomstige generatie: Alles wat wij doen heeft effect op de volgende generaties. Terwijl onze wereld vól is van kortetermijndenken. Ook in politiek en bestuur vergeten we de lange termijn regelmatig. Om de toekomstige generaties een stem te geven stellen we een ‘Verdediger voor de toekomstige generatie’ in, die gevraagd en ongevraagd advies geeft.
  • Sterke lokale media: De lokale media (krant, tv, socials) zijn onmisbaar voor de politiek en het bestuur. Journalistiek moet te allen tijde onafhankelijk en kritisch kunnen zijn. DTV, het Brabants Dagblad en de Bossche Omroep zijn van groot belang voor de controle en berichtgeving over ‘s-Hertogenbosch. Waar nodig verstevigen en versterken we hun positie (waar mogelijk met behulp van het Rijk).
  • Sterke gemeenteraad: De gemeenteraad heeft een belangrijke rol als controleur van het bestuur van de stad én voor het nemen van besluiten. Dat moet goed kunnen gebeuren. Met de gemeenteraad gaan we in gesprek om die controlerende rol te versterken, bijvoorbeeld door betere ondersteuning en meer mensen per partij toe te laten als commissielid.
  • Met wie spreek ik..: Bij ieder contact met de gemeente is duidelijk met wie je spreekt en bij wie je terecht kan met vervolgvragen.

Gemeenteraadsverkiezingen / Den Bosch / 16 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.