De toekomst van ’s-Hertogenbosch gaat ons allemaal aan. We willen een stad waar het voor iedereen fijn wonen is in een duurzame, groene en veilige omgeving. Waar alle inwoners kunnen meedoen, met respect en aandacht voor elkaar. Waar we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Een stad om je in thuis te voelen. Aan dit ’s-Hertogenbosch bouwen we samen.

  • Realiseren van +15.000 woningen: nieuwbouw, gratis woningen splitsen, tijdelijke woningen en opkoop van woningen door beleggers voorkomen.
  • Zorgen voor elkaar: eenzaamheid aanpakken, de wachtlijsten in de zorg tegengaan en voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.
  • Investeren in duurzaamheid: meer zonnepanelen, versneld isoleren van school- en clubgebouwen en 1.000 extra elektrische laadpunten voor auto en fiets.

 

Samen aan de slag voor Rosmalen:

  • Vrijwilligers en het verenigingsleven in Rosmalen steunen.
  • Basisschool ‘t Sparrenbos in de wijk op één van de huidige locaties behouden. Op de locatie Rodenborch nieuwe woningen bouwen.
  • Oostelijke landweg aanleggen van de Groote Wielen naar de A59 om de ontsluiting te verbeteren en sluipverkeer tegen te gaan.
  • Verkeersveiligheid verbeteren, onder meer het veilig maken van fietspaden, de F59 en het aanleggen van ommetjes voor wandelaars.
  • Zonne-energie op parkeerplaatsen, geluidschermen (A59 en A2) en (industrie)daken. In de Rosmalense polders werken wij alleen mee aan windmolens, als uit onderzoek van het Rijk blijkt dat er geen gezondheidsschade is. En mettenminste de nieuwe afstandsnormen van het Rijk.

 

Gemeenteraadsverkiezingen / 's-Hertogenbosch / 16 maart 2022 / CDA Den Bosch

Contact Form

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.