Yvonne van Zaalen

 

Yvonne van Zaalen, #5 | De Muntel / De Vliert

Leeftijd: 55 jaar
Woont: in de Muntel
Gezin: getrouwd, moeder van 5 kinderen en trotse oma van 2 kleinkinderen
Werk: Lector relationele zorg aan de Haagse Hogeschool en strategisch adviseur onderzoek bij Fontys Paramedische Hogeschool
Houdt van: sport, vooral badminton dat doen we met het hele gezin
Gaat voor: toegankelijke zorg en ontlasting van zorgbehoevenden en mantelzorgers

“Zorg voor elkaar en ondersteun elkaar waar het kan”

Met Yvonne hebben we een expert in huis als het gaat om zorg, want zij komt uit de zorg, is mantelzorger én binnen haar functies als lector en strategisch adviseur onderzoek is ze gespecialiseerd in samenwerken binnen Relationele Zorg. Ze schreef ook meerdere boeken over hoe zorg- en welzijnswerkers optimaal kunnen samenwerken met de burger om te komen tot passende zorg en over het doen van praktijkgericht onderzoek.

“Niet verrassend is een van de belangrijke thema’s voor mij het verbeteren van het WMO-beleid in onze gemeente. Je ziet dat de veranderingen in de zorg ervoor hebben gezorgd dat mensen steeds meer hun eigen gezondheid moeten managen. Zeker niet iedereen is daar voldoende toe in staat. Veel mensen hebben moeite om met hulpmiddelen om te gaan en/of teksten te begrijpen. Zij lopen vast in het systeem. Daarnaast vragen we bijvoorbeeld ook ontzettend veel van mantelzorgers die naast het runnen van een huishouden en/of baan ook nog geacht worden te zorgen voor een of meerdere familieleden. De gemeente heeft heel veel mogelijkheden om die mensen te ondersteunen – denk aan logeerhuizen waar kinderen met een beperking in het weekend kunnen logeren of dagopvang voor mensen met dementie. Belangrijk is dat deze ondersteuning in stand wordt gehouden, waar mogelijk zelfs uitgebreid en dat het toegankelijker wordt.”

Yvonne woont op de Muntel en is vanuit het CDA betrokken bij De Muntel en De Vliert.

“We hebben hier echt onze plek gevonden. Thuiskomen voelt hier echt als thuiskomen. Een warme plek, buren waarop je kunt rekenen, veel groen, een fantastische speeltuin, sportveldjes. We hebben alles. In dat opzicht is het een rijke buurt. Maar het is juist ook een buurt met veel verschil in inkomens. Dat maakt het extra belangrijk om mensen verbonden met elkaar te houden. Buurthuis De Slinger heeft daar een belangrijke functie in, maar ook vrijwilligers, sportverenigingen, ouderverenigingen, het wijkkrantje, het Prins Hendrik park en mooie sociale initiatieven verdienen onze steun.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.