Ton van der Leest

 

Ton van der Leest, #6 | Vinkel

Leeftijd: 62 jaar
Woont: in Vinkel
Gezin: getrouwd, vader van 3 kinderen en trotse opa van een kleinzoon
Werk: Projectmanager ICT KPN, oud-raadslid gemeente Maasdonk, voorzitter Dorpsraad Vinkel
Houdt van: badminton, fietsen, wandelen, heemkunde
Gaat voor: voldoende woningen en een sterk en sociaal verenigingsleven

“Bouwen voor en aan een gezonde, duurzame samenleving”

Het realiseren van een gezonde, duurzame samenleving valt en staat volgens Ton met ervoor zorgen dat er voldoende woningen gebouwd worden. Zo duurzaam mogelijk maar met oog voor leefbaarheid.

“Wij hebben het in Vinkel aan den lijve ondervonden wat er gebeurt als er onvoldoende wordt gebouwd. Scholen en verenigingen lopen leeg, jonge mensen trekken weg, het ondernemersklimaat gaat achteruit. Nu we de laatste jaren weer volop aan het bouwen zijn zie je alles weer opleven. Jonge gezinnen willen en kunnen hier weer wonen, scholen zijn weer op volle sterkte en het verenigingsleven heeft een enorme boost gekregen, evenals voorzieningen zoals de nieuwe Huisartspraktijk, supermarkt, horeca, ’t Zijl, De Groeiring, Het Andere Wonen, de Vinkelse molen, ’t Venster, de IJsboerderij en Slothoevevijver. Ik ben voor bouwen voor starters en ouderen op een duurzame en gezonde manier door: goed isoleren, ventileren, het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen op de daken, ook voor bestaande woningen, langs de A59 en op daken van bedrijven, zodat we het gebruik van de fossiele brandstoffen verder terugdringen. Echter willen we geen Industriële windturbines vlakbij woningen vanwege de overlast en het schaden van onze gezondheid. Ten alle tijden dient het opwekken van duurzame energie onze gezondheid en leefklimaat te versterken!”

Ton is een verenigingsman in hart en nieren. Als kleine jongen begon hij ooit bij de scouting en was daarna betrokken bij onder meer EHBO, Stichting Jeugdbelangen, Ouderraad, EVVC, voorzitter van de Dorpsraad Vinkel, de samenwerking met de dorps- en wijkraden in Nuland en Rosmalen en de samenwerking met Hartveilig ’s-Hertogenbosch.

“Het verenigingsleven helpt de leefbaarheid van dorpen en wijken enorm vooruit. Het actief deelnemen aan een vereniging tot op hoge leeftijd zorgt voor een sociaal netwerk, stimuleert je geestelijke en lichamelijke gezondheid, zorgt voor participatie in de samenleving en voorkomt vereenzaming. Het is prachtig om te zien hoe mensen in Vinkel elkaar stimuleren om mee te doen en in beweging te blijven. Daardoor is er een fijn leefklimaat voor alle inwoners van jong tot oud. Dit ervaar ik ook in Nuland en Rosmalen. Ik wens dit voor alle inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarvoor wil ik me inzetten.”

#raadb #teamcda #gezin #dorpen #leefbaarheid #vinkel #nuland #rosmalen #GR22 #verenigingen #vrijwilligers #welzijn #gezondheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.