Wat is de CDA Bestuurdersvereniging?

De CDA Bestuurdersvereniging (BSV) is de vereniging van en voor lokale, regionale en provinciale CDA-politici. De vereniging helpt CDA-politici op alle bestuursniveaus om het CDA-gedachtegoed te vertalen naar de dagelijkse beleidspraktijk en hen te ondersteunen bij een authentieke CDA-aanpak in hun functie. Herkenbaarheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers namens het CDA is daarbij het belangrijkste streven. 

Wat doet de CDA Bestuurdersvereniging?

De dienstverlening van de CDA BSV heeft als belangrijkste doelen: politieke profilering, meningsvorming, netwerken, informeren en belangenbehartiging. Om deze doelstelling te bereiken worden verschillende activiteiten ondernomen:

·         Digitale nieuwsbrief: hiermee worden leden op de hoogte gehouden van alle activiteiten en wordt informatie verspreidt over ideeën en thema’s waarmee CDA-politici zich kunnen profileren.

·         Bestuursforum: leden van de BSV ontvangen acht keer per jaar het blad Bestuursforum waarin relevante actuele thema’s worden belicht en politici beschrijven hoe zij het  christendemocratische gedachtengoed toepassen in hun praktijk.

·         Website cda.nl/bsv: op de website staat actueel nieuws en achtergrondinformatie over diverse beleidsterreinen. Daarnaast staan er veel inspirerende voorbeelden van CDA’ers uit het hele land en is er een databank met ingediende moties en initiatieven van CDA fracties.

·         Handreikingen: de CDA BSV publiceert regelmatig praktische handreikingen om de leden te ondersteunen bij hun werk. Ook de informatie vanuit het Wetenschappelijk Instituut wordt beschikbaar gesteld.

·         Activiteiten en bijeenkomsten: provinciaal worden diverse activiteiten en discussiebijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s, zoals de omgevingswet of de Wmo. Hierbij worden regelmatig Tweede Kamerleden voor uitgenodigd.

·         Advies: ook voor individuele vragen of advies kunnen CDA-politici terecht bij de BSV via bsv@cda.nl. 

BSV Noord-Holland

CDA BSV Noord-Holland

De vereniging is opgedeeld in 12 provinciale afdelingen. De CDA Bestuurdersvereniging Noord-Holland wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Eveline Tijmstra (Wethouder gemeente Purmerend)
  • Penningmeester: Merijn Snoek (Wethouder gemeente Haarlem)
  • Algemeen Bestuurslid: Els van den Bosch ( Raadslid gemeente Medemblik)

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging is voor raads- en statenleden, wethouders, gedeputeerden en waterschapbestuurders van het CDA statutair gekoppeld aan hun functie. Bij de benoeming wordt je automatisch lid van de vereniging. Ook is er een vrijwillig lidmaatschap voor burgemeesters of mensen die geen ambt vervullen. De contributie is afhankelijk van de omvang van de gemeente. Voor meer informatie zie cda.nl/bsv.

Contact

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.