Christa Kuiper

Statenlid

Functie: Statenlid, vice-fractievoorzitter
Commissie: Mobiliteit en Bereikbaarheid
Portefeuilles: Bestuur, burgerparticipatie, cultuur, bereikbaarheid, infrastructuur, inkoop, IPO, juridische zaken, mobiliteit, MRA (regiegroep), personeel en organisatie, sport
Contactpersoon voor de regio: IJmond, Zuid-Kennemerland

Wij wonen in een geweldige provincie, waar het goed is om te wonen, te werken en te recreëren. Voor mij is een goede bereikbaarheid hiervoor van groot belang. Goede auto- en fietsverbindingen en een efficiënt en toereikend openbaar vervoer is niet alleen van belang voor onze inwoners maar ook voor alle bedrijvigheid in Noord-Holland. Samen met onder andere gemeenten wil ik mij de komende jaren daarvoor inzetten.

Wij mogen ook trots zijn op ons cultureel erfgoed, niet alleen om daar zelf van te genieten maar ook om dat door te kunnen geven aan de volgende generaties. Het behoud en ontsluiting van dit erfgoed is dan ook belangrijk en ook daar wil ik de komende jaren aan bijdragen.

Contact

E-mail: kuijpersc@noord-holland.nl
Telefoon: 0623831744
Woonplaats: Heemstede

Christa Kuiper is tevens vertrouwenspersoon binnen CDA Noord-Holland. Neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen bij ongewenst gedrag binnen de partij. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.