Willemien Koning

Statenlid

Functie: Statenlid
Commissie: Landelijk Gebied, Ruimte
Portefeuilles: Coordinatie PPLG, landbouw & visserij, natuur & landschap, faunabeheer, water en bodem (incl. bodemdaling), ruimtelijke ontwikkeling, luchtvaart (Schiphol)
Contactpersoon voor de regio: Kop van Noord-Holland, Alkmaar, Zaanstreek-Waterland

Dag, 

Mijn naam is Willemien Koning-Hoeve en ik woon in Langedijk. Als boerin weet ik wat er speelt op het platteland en in de agrarische sector. Ik ben getrouwd met boer en brandweerman Kees.

Afgelopen jaar mocht ik als VN vrouwenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. Dat was geweldig en ik heb er veel kennis opgedaan. 

Inmiddels ben ik vier jaar Statenlid in Noord-Holland met als aandachtsgebieden water, landbouw, natuur en ruimtelijke ordening. 

Mijn taak is niet klaar. Er verandert veel, ook in de agrarische sector. Het is belangrijk dat we toekomstgerichte en realistische regels opstellen. Met als doel een provincie waar voedselteelt belangrijk blijft, waar boeren toekomst hebben, waar je goed kunt leven, wonen, werken en recreëren en die we met gerust hart kunnen doorgeven aan onze kinderen. 

Voorbeelden waar ik me voor in zal zetten:
-Toekomstbestendige landbouw 
-Woningbouw spreiden over heel Noord-Holland
-Realistische aanpak bodemdaling met toekomst voor boer en weidevogel
-Klimaatregels die haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn. 
-Goed waterbeheer: veiligheid en voldoende zoet water vasthouden

Contact

E-mail: [email protected]


Woonplaats: Oudkarspel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.