Bouwen in het groen

De provincie is nu een te grote hindermacht voor voldoende en snelle woningbouw. Het CDA wil veel meer woningen bouwen en onze mooie dorpen en steden groen houden. Daarom moeten we soms bouwen aan de rand van stad en dorp!

Er is heerst grote woningnood in Noord-Holland. In het drukke zuiden in en rondom Amsterdam is er grote vraag naar woningen. Maar ook in het minder dichtbevolkte noorden van de provincie is grote behoefte aan woningen, vooral voor jongeren. Daarnaast zijn dorpen afhankelijk van broodnodige nieuwe woningen voor het open houden van de school, sportvereniging en dorpshuis. Wonen waar je wilt in één van de belangrijkste rechten. Woningbouw is zoveel meer dan een stapel stelen. Het CDA wil dat de provincie veel soepeler wordt in het toestaan van woningbouw.

Er zijn allerlei oorzaken voor de overspannen woningmarkt, maar de grootste oorzaak is dat er te weinig woningen zijn. Er moeten daarom in Noord-Holland veel woningen worden bijgebouwd. Waar het kan, kan dat tussen de bestaande bouw met OV in de buurt. Ook kunnen leegstaande bedrijfsgebouwen worden omgebouwd.

Het CDA wil niet dat we onze mooie dorpen en steden te veel verdichten. Juist de groene steden en dorpen met ruimte voor parkjes, sport en speelterreinen tussen de woningen willen we behouden. We zullen daarom vaker aan de randen van steden en dorpen moeten bouwen. Veel gemeenten willen dat ook, maar treffen de provincie tegenover zich als hindermacht. Het huidige provincie bestuur snapt namelijk niets van de woonwensen van de inwoners van Noord-Holland. De verantwoorlijkheid voor het type woning dat gebouwd wordt ligt overigens vooral bij de gemeentepolitiek.

Recreatiewoningen zijn er in principe voor recreatie, niet voor permanente bewoning. Maar in sommige noodgevallen moet het kunnen. Het belangrijkste is dat de provincie ervoor zorgt dat er voldoende kwalitatieve, betaalbare legale woningen zijn voor haar inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.