Financiën en belastingen

Het CDA wil dat de provincie waarde toevoegt aan mensen en focust op wat echt belangrijk is. De provinciale belastingen blijven de laagste van Nederland. 

 In de afgelopen jaren zijn de taken van de provincie sterk onder druk komen te staan. Voor woningbouw, de energietransitie en -distributie, infra en mobiliteit, natuurbeheer, zoetwaterbeheer en verduurzaming van de agrarische voedselketen, maar ook het vitaal houden van het niet-stedelijke gebieden, kijkt men terecht naar wat de provincie Noord-Holland doet. Het CDA is van mening dat het accent de komende vier jaar moet liggen op bestrijding van de crises en op uitvoering. Geen nieuw beleid, hooguit het bijstellen hiervan, zoals het BPL. Daarvoor heeft de provincie een organisatie nodig die op sterkte is, met de juiste focus, dienstbare oplossingsgerichte houding, iets waar het CDA zich voor zal inzetten.

De Noord-Hollandse opcenten zijn al de laagste van alle provincies, en dat willen we zo houden voor onze inwoners. Het accent ligt voor ons de komende vier jaar op de bestrijding van de stapeling aan crises. Bezuiniging belemmert de noodzakelijke uitvoering en aanpak.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.