Financiën en belastingen

Het CDA is tegen lastenverhogingen. De provincie Noord-Holland is nu de provincie met de laagste belastingen (opcenten) en dat willen we zo houden. Daarnaast wil het CDA alert voor u zijn om kostenoverschrijdingen tegen te gaan. Investeringen en uitgaven moeten scherper dan tot nu toe worden getoetst op rendement. Ook is regelmatig controle op het resultaat bij projectmatige uitgaven nodig, vanaf het moment dat budgetten zijn goedgekeurd. Dat geldt in het bijzonder voor de voortgang van zogenaamde megaprojecten, waar veel publiek geld mee gemoeid is. Bij het Pallas-energieproject en de aanleg van de Westfrisiaweg in het bijzonder dient de provincie scherp te letten om kostenoverschrijdingen te voorkomen. Tot slot moet de provincie niet met open einde projectfinancieringen werken en vanuit haar voorbeeldfunctie facturen binnen dertig dagen betalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.