Natuurinclusieve Landbouw

Natuur en landbouw kunnen samen: van boeren in natuur tot boeren met natuur. Ook binnen het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) moet agrarisch natuurbeheer mogelijk blijven. Het bedrijfsmodel moet een verdienmodel zijn om duurzaam te zijn. Waar dat niet zo is, zal de provincie blijvend geld steken in deze groene infrastructuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.