Provinciale wegen

Het CDA wil blijven investeren in onderhoud en uitbreiding van de Noord-Hollandse wegen!

Verkeersveiligheid is het belangrijkste onderwerp bij investeringsbeslissingen in Noord-Hollandse wegen. Nog steeds zijn er te veel (ernstige) ongelukken. Op wegen waar regelmatig ongelukken gebeuren moeten aanpassingen worden gedaan. Het CDA staat daarbij open voor opties. Ook wil het CDA meer laadpalen langs provinciale wegen.

Verbinding A8-A9

Opnieuw is de provincie Noord-Holland haar directe belofte aan de inwoners van Zaanstad-Noord, maar ook aan de vele forenzen uit grote delen van Noord-Holland Noord niet nagekomen om de A8/A9 met elkaar te verbinden. Het landschapsplan dat er nu ligt, leidt met stip tot het allerduurste stukje snelweg in de Nederlandse geschiedenis. Dit plan is niet uitvoerbaar en ligt daardoor op de plank. Zonder realisatie van de verbinding gebeurt er helemaal niets aan de echte problemen. Onze ambitie is een meer eenvoudige verbinding waarbij de Broekpolder wordt ontzien.

De provincie moet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen en in samenwerking met het Rijk, Unesco, de VRA (Vervoersregio Amsterdam) en betrokken gemeenten, alles in werking stellen om de aanleg van de A8/A9 in de bestuursperiode 2023-2027 te starten. Wij willen de komende periode gebruiken om te onderzoeken of er betaalbare alternatieven zijn en of er middelen voor beschikbaar zijn. Het lijkt onvermijdelijk dat we voor dit project enig risico lopen met de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam en dat een provinciale bijdrage gewenst is. De belofte aan de inwoners van Krommenie en Assendelft staat voor ons voorop; wij zijn voor dit doel bereid om onze bijdrage substantieel te verhogen.

Aftakking A9 bij Heiloo

De start van de aanleg van de afslag van de A9 bij Heiloo is voor onbepaalde tijd opgeschort. Het CDA wil dat deze afslag er alsnog komt, dit scheelt een hoop verkeer op de ring van Alkmaar.

Bottleneck A1 in het Gooi

Het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) onderzoek Oostkant Amsterdam is afgerond. De noodzaak voor een oplossing voor de A1 wordt hierin onderkend en is op de lange termijn agenda geplaatst. Het is belangrijk dat voor de verdere uitwerking en planning van dit punt nauw samengewerkt wordt door de diverse overheden. Het CDA ziet hier een belangrijke rol voor de provincie.

Onderdoorgang Broek in Waterland

Het CDA is voorstander van een onderdoorgang in Broek in Waterland. Het dorp wordt hierdoor verbonden en het fileprobleem wordt opgelost. De onderdoorgang moet over een langer traject doorlopen dan nu wordt ingetekend.

Versterking dijk Enkhuizen-Lelystad

Wij willen een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting via de dijk Enkhuizen-Lelystad. Waar de A1 en A2 aan hun maximum zitten, zou deze oost-west verbinding een oplossing kunnen bieden voor veel verkeer van en naar het noorden van de provincie. Dit onderzoek moeten we oppakken met de provincies Flevoland en Overijssel.

Kop van Noord-Holland en bereikbaarheid Texel

Het CDA houdt zorgen over de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland. Het CDA wil in ieder geval een verbreding van de N9 tot aan Den Helder en een opwaardering van de N250 richting Texel. Ook wil het CDA dat de provincie bij het rijk en ProRail pleit voor een dubbelspoor.

Verbeteren doorstroming Ring Alkmaar

Rond Alkmaar loopt het verkeer steeds vaker vast. Voor het noorden van de provincie levert dit veel vertraging op. Hoewel het deels rijkswegen betreft wil het CDA dat de Provincie samenwerking met het Rijk zoekt om de doorstroming te verbeteren. Wij willen onderzoek naar mogelijkheden om de doorstroming rond Alkmaar te verbeteren, bijvoorbeeld door samen met Rijkswaterstaat.

A.C. de Graafweg

De gemeente Opmeer en de provincie hadden akkoord om vanwege geluid de snelheid van 80 terug te brengen naar 60 km/u. Dat bleek naderhand toch lastig. Daarom heeft de provincie voorgesteld de snelheid weer naar 80 km/u terug te brengen. Daarmee kon Opmeer akkoord gaan als zou worden voorzien in een opwaardering van de aanwezige geluidswal met scherm. Het CDA wil dat die geluidswal wordt verbeterd binnen het werk. Bewoners van de bloemenbuurt moeten worden beschermd tegen teveel geluid. Daarnaast houden we scherp toezicht op de veiligheid van de drie oversteken op het traject door Opmeer.

Diependaalselaan in Hilversum

Het verkeer op de Diependaalselaan in Hilversum is al jarenlang een groot punt van zorg. Het is te druk en er rijden teveel auto’s midden door een woonwijk. Het CDA wil samen met de gemeente op zoek naar een echte oplossing waarbij er minder verkeer gaat over de Diependaalselaan. Daarvoor moeten alternatieve routes ontwikkeld worden.

Aanpassingen provinciale wegen

Wanneer het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is om de maximumsnelheid lokaal aan te passen, moet dat gebeuren. In algemene zin willen wij geen aanpassing van de maximumsnelheid op provinciale wegen. Wanneer het voor de verkeersveiligheid of doorstroming erg belangrijk is dat een weg verbreed wordt, kan het aanvaardbaar zijn om dat ten koste te laten gaan van groen. Verkeersveiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.