Schiphol

Het CDA steunt de krimp van Schiphol naar 440.000 vluchten en wil “vliegtuigvrije dagen”.

Geluidsoverlast rond Schiphol is een hardnekkig probleem. Stillere vliegtuigen en slimmere vliegroutes en -tijden hebben iets geholpen, maar de impact op de leefbaarheid is op veel plekken te hoog. Vanwege de hinder voor de omgeving steunen we de door het kabinet aangekondigde verlaging naar 440.000 vluchten per jaar. Het CDA is geen voorstander van een verdere verlaging, omdat daarmee de economische waarde van Schiphol in het gedrang komt. Voor de zwaarst getroffen dorpen wil het CDA jaarlijkse “vliegtuigvrije dagen” introduceren, waar op die dagen gegarandeerd niet overheen wordt gevlogen. We willen waar mogelijk het aantal nachtvluchten tot een minimum beperken

Wat het CDA betreft wordt de regio rond Schiphol omgevormd naar een zogeheten multimodale vervoershub, ook voor de internationale hogesnelheidstrein. Op relatief korte afstanden, zoals Londen, Parijs en Berlijn moet de trein een veel beter alternatief kunnen worden dan het vliegtuig. Wij willen dat iedereen kan en wil kiezen voor duurzaam reizen. Door te werken aan synthetische kerosine op grote schaal, kan vliegen ook duurzamer worden, inclusief substantiële verlaging van de stikstofuitstoot.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.