TATA Steel

Het CDA wil een 100% schoon TATA behouden voor de provincie.

We zetten in op verduurzaming in plaats van sluiting. Als we vervuilende bedrijven zoals Tata Steel zouden sluiten, zouden we de productie van deze goederen moeten uitbesteden, afhankelijk worden van het buitenland en geen grip meer hebben op de vergroening van deze sectoren.

Wij steunen de plannen van Tata Steel voor de productie van groen staal op basis van waterstof. Gezien de grote hoeveelheden uitstoot moet het tempo waarin vergroening plaatsvindt doorgezet worden. Dit is noodzakelijk voor verbetering van de luchtkwaliteit rond Tata Steel. Voor het CDA is dit een absolute topprioriteit. We ondersteunen daarbij het bedrijf waar mogelijk. De Omgevingsdienst moet nog beter toegerust op zijn taak van controle en handhaving om zeker te stellen dat de noodzakelijke stappen worden gezet om Tata 100% schoon te maken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.