28 september 2017

Beeldkwaliteitsplan

Hoe denkt het CDA over het Beeld Kwaliteit plan?
In deze bijdrage van Wim Rodenburg in de raadsvergadering van 28 september wordt het duidelijk.

Geachte voorzitter, leden van de raad,
Wij zijn vanavond bijeen om het BKP vast te stellen. Het plan is tot stand gekomen na het raadsbesluit op 8 december 2016 en participatie van bewoners en belanghebbende in een vijf tal workshops. Dit met als resultaat het voor ons liggende BKP.
Dit College wil vooruit met de ontwikkelingen in ons Centrum. Geen woorden maar daden.
Wij willen als inwoners van Uitgeest goede zorgwoningen voor onze senioren. Het huidige Geesterheem voldoet al jaren niet meer aan de eisen van deze tijd. In de komende jaren zullen er steeds meer ouder wordende Uitgeesters gebruik moeten maken van deze voorzieningen.
Het bouwen van voldoende levensloopbestendige woningen in het centrum, geeft een doorstroming in de huidige huizen markt, de jeugd krijgt weer kansen om in Uitgeest te kunnen blijven wonen.
Onze basis scholen in het oude dorp zijn sterk verouderd, zowel als gebouw maar ook als indeling is het niet meer mogelijk om modern onderwijs aan onze jeugd te geven. Wij houden de huidige leerkrachten al ca 10 jaar aan het lijntje voor wat betreft vernieuwing van hun scholen.
Als raadsleden zijn wij vanaf vorig jaar op bezoek geweest bij een aantal moderne scholen, z.g. I.K.C. Hier hebben wij kunnen zien hoe de moderne jeugd onderwijs krijgt in een eigentijds schoolgebouw. Ik zou nu de vraag willen stellen; wie van onze raadsleden recent nog in onze huidige scholen is geweest?
Wel voorzitter IK ben er deze week geweest en heb er een rondleiding gekregen van een nu nog zeer gemotiveerde directeur.

Voorzitter, ik ben geschrokken van wat ik hier aantrof betreffende het gebouw. Het is niet alleen het achterstallig onderhoud, geen isolatie, geen luchtverversing (ARKO) alle ramen kunnen open, vertelde de directeur. Maar ook de indeling waarbij er op de gang een aantal individuele werkplekken zijn gecreëerd waar leerlingen individueel voor een computer kunnen zitten, echter voor deze plekken is zo weinig ruimte zodat je er niet geconcentreerd kan werken. Je moet dan ook nog denken aan al die natte jassen die op korte afstand van deze werkplekken hangen in een gang zonder ventilatie systeem.
Bij mijn rondleiding liep ik door een zeer kleine ruimte (soort bezemkast) waar een onderwijzeres apart zat met 3 leerlingen om wat extra bijles te geven.
Zeer content was de directeur over het Leeslokaal, op alle gangen stond een boekenkast, maar ruimte om een boek te beoordelen of te lezen is er niet op deze smalle gangen.
Op mijn vraag waar de aula was, werd ik geleid naar het oude gymlokaal. Hier stonden oude schoolmeubels opgeslagen in de kleedkamers en was een klein podium gemaakt voor creatief spel. Tien jaar terug is er al een sloopvergunning afgegeven voor dit gymlokaal.
Volgens de directeur worden er binnen kort noodvoorzieningen getroffen op het dak om te voorkomen dat er dakpannen naar beneden vallen.
Bij het verlaten van het gebouw attendeerde de directeur mij op het grote speel veld achter de school. Dat gaan wij missen, als wij te kort ruimte om de nieuwe school krijgen.

Ik was onder de indruk van de positieve sfeer in de school en de zeer gedreven leerkrachten, echter vraag ik mij af hoe lang zij dat nog vol kunnen houden.
Voorzitter het is vijf voor twaalf, hoe lang houden wij deze zeer gemotiveerde leerkrachten aan het lijntje? Om de noodzakelijke en belangrijke zaken te faciliteren moet je een school van voldoende omvang hebben. Denk hierbij aan een jeugd bibliotheek, een aula met podium, een extra lokaal voor bijles, een ruimte voor b.v. logopediste. Financieel is dit haalbaar bij voldoende leerlingen in één gebouw op één locatie. Dat vraagt ruimte.

Wij moeten dan niet gaan roepen in een ggz vergadering dat er slechts 14 IKC scholen in Nederland zijn. Of luisteren naar een inspreker die negatieve zaken belicht over een IKC. Ik adviseer raadsleden en tegenstanders om het onafhankelijke onderzoek, ouders over kindcentra 2017 eens te gaan lezen. Hierin zijn 30 willekeurige ouders aan het woord over inmiddels zo'n 400 IKC gebouwen. Ik heb een paar exemplaren mee genomen.
In het voorliggende BKP is een schitterende plek bedacht voor een nieuw IKC namelijk het IJsbaan terrein waar vanwege klimaat verandering al vele jaren niet op geschaatst kan worden. Een stuk groen dus, wat echter wel 5 maanden per jaar onder water staat en waar ik deze zomer overdag zowel als in de avond weinig activiteiten signaleer. Is het Emotie? 

Een hang naar vroegere tijden? Nostalgie ? Het is gewoon bollen grond van oorsprong. Uiteraard moet er een alternatief komen voor de IJsclub, daartoe zijn partijen in overleg.
Laten wij vanavond verstandig beslissen en lezende de kop vandaag in de krant; OPSCHUDDING in Uitgeest, mogen wij hopen dat de beslissing van Natasja, en overige partijen, het onderwijzers team samen met onze toekomstige jeugd in Uitgeest geen tegenwind zal geven.
Het zou verstandig zijn om in de verdere uitwerking van het beeldkwaliteit plan gezamenlijk mee te denken en te participeren om zo tot een definitief ontwerp te komen . Alleen gaat sneller, Samen kom je verder.

Voorzitter tot zover bedankt.
Wim Rodenburg CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.